Skip to main content

לו"ז אקדמי לשנת

יום ראשון ללימודים

יום ראשון, כ"ח תשרי תשפ"ג, 23.10.2022

חופשת חנוכה *

מיום רביעי, כ"ז כסלו תשפ"ג, 21.12.2022 ועד יום ראשון, א' טבת תשפ"ג, 25.12.2022 (כולל)

צום י' בטבת (אין לימודים)

יום שלישי, י' טבת תשפ"ג, 3.1.2023

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום שישי, ה' שבט תשפ"ג, 27.1.2023

חופשה בין הסמסטרים

מיום ראשון, ז' שבט תשפ"ג, 29.1.2023 ועד יום שני, כ' אדר תשפ"ג, 13.3.2023 (כולל)

חופשת פורים (בחופשת הסמסטר)

מיום שני, י"ג אדר תשפ"ג, 6.3.2023 ועד יום רביעי, ט"ו אדר תשפ"ג, 8.3.2023 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום שלישי, כ"א אדר תשפ"ג, 14.3.2023

חופשת פסח

מיום ראשון, י"א ניסן תשפ"ג, 2.4.2023 ועד יום חמישי, כ"ב ניסן תשפ"ג, 13.4.2023 (כולל)

חידוש הלימודים

יום שישי, כ"ג ניסן תשפ"ג, 14.4.2023

יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום שלישי, ד' אייר תשפ"ג, 25.4.2023 ועד יום רביעי ה' אייר תשפ"ג, 26.4.2023 (כולל)

חופשת יום ירושלים

יום שישי, כ"ח אייר תשפ"ג, 19.5.2023

חופשת חג שבועות

מיום חמישי, ה' סיון תשפ"ג, 25.5.2023 ועד יום שבת , ז' סיון תשפ"ג, 27.5.2023 (כולל)

יום הסטודנט

יום הסטודנט יתקיים ביום חמישי, י"ב בסיון, 1.6.2023 . הלימודים יופסקו  משעה 16:00 ואילך. 

ביום שישי,  י"ג בסיון, 2.6.2023 לא יתקיימו לימודים. 

יום אחרון ללימודים סמסטר ב'

יום שישי, י"א תמוז תשפ"ג, 30.6.2023

חופשת בחינות סמסטר ב'

מיום ראשון, י"ג תמוז תשפ"ג, 2.7.2023 ועד יום שישי, י"ז אב תשפ"ג, 4.8.2023 (כולל)

צום י"ז תמוז

יום חמישי, י"ז תמוז תשפ"ג, 6.7.2023 (אין לקיים בחינות)

צום ט' באב (אין לימודים)

יום חמישי, ט' באב תשפ"ג, 27.7.2023

סמסטר קיץ

מיום ראשון, י"ט אב תשפ"ג, 6.8.2023 ועד יום חמישי, כ"ח אלול תשפ"ג, 14.9.2023 (כולל)

יום ראשון ללימודים בשנת תשפ"ד

יום רביעי, ג' חשון תשפ"ד, 18.10.2023

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל, יום השואה, ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל).

ביום ראשון, י"ב בחשון תשפ"ג, 6.11.2022 ,בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון לרה"מ - יצחק רבין ז"ל. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.

* בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00.

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שני, כ"ו בניסן תשפ"ג, 17.4.2023 ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שלישי, כ"ז בניסן תשפ"ג ,18.4.2023, בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום שני, ג' באייר תשפ"ג, 24.4.2023, בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.

ביום חמישי, כ"ז באייר תשפ"ג, 18.5.2023, ערב יום ירושלים, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00 ביום חמישי, י"ז בתמוז תשפ"ג, 6.7.2023 אין לקיים בחינות. ביום חמישי, ט' באב תשפ" ג, 27.7.2023 אין לקיים בחינות (יום חופש).

 

מועדים של המגזר הלא-יהודי לשנה"ל תשפ"ג

נוצרים*  חג המולד

מיום שבת, 24 בדצמבר 2023

עד יום ראשון, 25 בדצמבר 2023 (כולל) 

 

 ראש השנה האזרחית 

יום ראשון, 1 בינואר 2023 

(ערב חג: יום שבת, 31 בדצמבר 2022)

  חג ההתגלות יום שישי, 6 בינואר 2023
  פסחא

מיום ראשון, 9 באפריל 2023

עד יום שני, 10 באפריל 2023 (כולל)

מוסלמים וצ'רקסים** חודש הרמדאן

מיום חמישי, 23 במארס 2023

עד יום חמישי, 20 באפריל 2023 (כולל)

 

עיד אל פיטר 

(חג אל פטר)

מיום שישי, 21 באפריל 2023 

עד יום ראשון, 23 באפריל 2023 (כולל)

  עיד אל אדחה (חג הקורבן)

מיום רביעי, 28 ביוני 2023

עד יום שבת, 1 ביולי 2023 (כולל) 

  ראש השנה ההגרית  יום רביעי, 19 ביולי 2023
  חג/ יום מולד הנביא  יום רביעי, 27 בספטמבר 2023 
    ** ייתכנו שינויים במועדי החגים ותחילת חודש הרמדאן לעדה המוסלמית בהפרש של יום אחד עד יומיים: תלוי בראיית הירח לפי העדה המוסלמית 
*** דרוזים  חג אלח'דר (אליהו הנביא) יום רביעי, 25 בינואר 2023 
  חג הנביא שועייב 

מיום שלישי, 25 באפריל 2023 

עד יום שישי, 28 באפריל 2023 (כולל) 

  עיד אל אדחה (חג הקורבן)

מיום רביעי, 28 ביוני 2023

עד יום שבת, 1 ביולי 2023 (כולל) 

   

** הערה: יתכן שינוי במועד חג הקורבן (עיד אלאדחא) בהפרש של יום אחד עד יומיים-תלוי בראיית הירח.

*   המועדים משתנים ביחס לעדות: קתולים, אורתודוקסים, ארמנים.

** ייתכנו שינויים במועדי החגים בהפרש של יום אחד עד יומיים, תלוי בראיית הירח לפי העדה המוסלמית.

*** ייתכן שינוי במועד חג הקורבן בהפרש של יום אחד עד יומיים, תלוי בראיית הירח.

נוהל התאמות בחגים וצומות לסטודנטים בני המגזר הלא יהודי