Skip to main content
05.07.2022 | ו תמוז התשפב

פרס ביאליק לשנת 2022 לפרופ' אבי שגיא

הפרס הוענק לפרופ' שגיא מהמחלקה לפילוסופיה, על פרסומיו בתחומי ספרות יפה וחוכמת ישראל

תמונה
אבי שגיא

פרס ביאליק לספרות יפה וחוכמת ישראל, הוענק בשנת 2022 לפרופ' אבי שגיא מהמחלקה לפילוסופיה. פרופ' שגיא כתב וערך למעלה מ-40 ספרים ומאות מאמרים בתחומי הפילוסופיה הכללית והיהודית, ההלכה, חקר הספרות וביקורת התרבות. נוסף על כך הוא עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום הרטמן, עורך את סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" ועורך שותף בכתב העת "תרבות דמוקרטית".

פרס ביאליק לספרות יפה ולחוכמת ישראל מוענק על ידי עיריית תל-אביב-יפו החל משנת 1933 כהוקרה לחיים נחמן ביאליק, אביר השירה העברית. הפרס מוענק לסופרות, סופרים, חוקרות וחוקרים בישראל ומעודד את יצירתם. וזכו בו בעבר פרופ' נחמה ליבוביץ, פרופ' מרטין בובר, פרופ' יהודה ליבס ואחרים.