Skip to main content
27.07.2022 | כח תמוז התשפב

החפירות הארכאולוגיות הראשונות בתל תבנה

פרויקט ראשון של חפירות ארכיאולוגיות באתר תל תבנה, נפתח השבוע. האתר השוכן בדרום מערב השומרון, היה מיושב במשך כ-4,000 שנים ונחשב לעירו ולנחלתו של יהושע בן-נון

תמונה
חפירות

פרויקט ראשון של חפירות ארכיאולוגיות באתר תל תבנה, נפתח השבוע (יולי 2022). האתר השוכן בדרום מערב השומרון, היה מיושב במשך כ-4,000 שנים ונחשב, על פי מקורות קדומים, לעירו ולנחלתו של יהושע בן נון. החפירות במקום מתנהלות על ידי משלחת סטודנטים מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בראשותו של ד"ר דביר רביב, וכן על ידי מתנדבים מהארץ ומחו"ל. 

תל תבנה ניצב על גבעה המוקפת מדרונות תלולים, ולצידו מעיין קטן הקרוי עין תבנה. האתר שהיה מיושב מתקופת הברונזה ועד לראשית התקופה העות'מאנית, מזוהה עם העיר תמנת החרס המקראית, שהיתה עיר מבוצרת ובירת פלך בתקופות הרומית והביזנטית. 

אתר החפירות נזכר בתעודות היסטוריות שונות והוא נסקר כבר במאה ה-19. במרוצת המאה ה-20 התגלו בו שרידים מתקופות שונות – תקופת המקרא, החשמונאים, הרומאים והעות'מנים. בשנת 2015, בהובלת ד"ר רביב, נערך מיפוי מפורט של האתר והנקרופוליס (בית קברות קדום). עבודת הסקר כללה שרטוט של הקברים המונומנטליים, איסוף שברי כלי חרס ותיעוד שרידים שונים ומערות קבורה. ממצאים אלו מהווים הוכחה לקיום יישוב יהודי באזור.

ממצא נשק רומי: נדיר בישראל

נשק רומאי cropped

בשונה מסקרים, שנערכו במקום על פני השטח, החפירה הנוכחית היא החפירה הארכיאולוגית הראשונה בתל תבנה. מיד עם תחילת העבודות התגלה ראש חנית רומית המתוארך למאה השנייה לספירה. ראש החנית, שהשתמר היטב, נמצא כשקצהו מכופף - דבר המצביע על פגיעה. "אולי זוהי עדות למאבק אלים. בשלב זה, ניתן רק להעריך", אומר ד"ר רביב, ומספר כי ממצא נשק רומי נחשב לנדיר בארץ. "בדרך כלל, ממצאים מסוג זה מתגלים במערות מקלט ששימשו את המורדים בצבא הרומי. בחפירה הנוכחית, אני מקווה שנוכל לקשר את הממצא לנוכחות צבאית רומית או למרד בר-כוכבא".

עוד נמצאו באתר כלי חרס המעידים על הרצף ההתיישבותי במקום, וכן 18 מטבעות, כאשר ארבע מהם במצב המאפשר את זיהויים. אחד מהם הוא מטבע רומי משנת 59-58 לספירה, ואחר – מטבע כסף מימי השלטון הממלוכי (1277-1260), ועליו מתנוססת דמות אריה – סמלו של הסולטן הממלוכי הידוע בייברס.

ד"ר רביב אומר כי בחר לחפור דווקא באתר זה מפני שהוא נחשב לאתר מפתח מהתקופות הקלאסיות. "האזור הזה הוא הגדול והנגיש מסוגו במרחב שבין ירושלים לשומרון. בנוסף, מדובר בבירת מחוז ובאתר מבוצר חשוב לאורך תקופות רבות. ובכלל, זה לא מובן מאליו שארכיאולוג ישראלי חופר בימים אלו ביהודה ושומרון. כיום ישנם רק מעטים שעושים זאת.

"המטרה שלי בפרויקט הזה היא להבין את המתאר הארכיטקטוני של היישוב: האם הוא אכן מבוצר כפי שמתואר במקורות? מי ישבו בו בתקופה הקדם-חשמונאית? האם היישוב התפשט אל מעבר לראש התל, לכיוון המדרון? האם נגלה בו פריטים שאפשר לקשר אותם לנוכחות צבאית בתקופות שונות? נראה כי תל תבנה עוד צפוי להניב ממצאים משמעותיים ומעניינים".

מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בחפירות באתר, מוזמנים לקבל מידע ולהירשם בדף הפייסבוק.

רוצים לדעת עוד על תוכניות הלימוד במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה? היכנסו