Skip to main content
30.10.2022 | ה חשון התשפג

תחבורה ציבורית יעילה תשפר את איכות החיים

הכירו את ד"ר יובל הדס מהמחלקה לניהול שמחקרו עוסק בפיתוח מודלים לשיפור מערכות תחבורה

תמונה
יובל הדס

תחום מחקרו של ד"ר יובל הדס מהמחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן מתמקד בתחבורה ציבורית ובשירותי תחבורה חדשניים, כמו נסיעות שיתופיות, כלי רכב אוטונומיים, ניידות כשירות, וכן החיבור בין מערכות תחבורה ולוגיסטיקה. במסגרת המחקר שלו הוא עוסק בפיתוח מודלים מתמטיים המשמשים לפתרון בעיות כגון תכנון רשת תחבורה, שיפור רמת השירות וכן פיתוח מודלים מרחביים-עיתיים לניתוח הנגישות במערכות התחבורה.

"תחבורה היא מרכיב מרכזי בחברה האנושית המאפשר קיום קשר פיזי בין אנשים ומימוש פעילות מסחרית ועסקית", הוא מסביר את משיכתו לנושא. "תחבורה ציבורית הינה אמצעי יעיל, זול ומקיים ביחס לשימוש ברכב פרטי הגורם לעומסי תנועה, תאונות וזיהום אוויר. ככל שמערכות התחבורה הציבורית תהיינה יעילות יותר, כך יגדל השימוש בהן וכפועל יוצא תשתפר איכות החיים".

לד"ר הדס תארים שני ושלישי במדעי התחבורה ותואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. הוא ערך מספר גדול של מחקרים במימון הקרן הישראלית למדע, משרד המדע והטכנולוגיה, מנהלת תחליפי דלקים ומרכז המחקר הישראלי לתחבורה חכמה. הוא פרסם מספר מאמרים המשלבים מתודולוגיות מתחום שרשרת ההספקה כבסיס למודלים חדשניים בתכנון מערכות תחבורה ציבורית, מאמרים המאפשרים לנתח את נגישות מערכות תחבורה ציבורית על בסיס נתונים הזמינים באופן חופשי. הוא חבר מערכת במספר כתבי עת בינלאומיים ובוועדות אקדמיות בינלאומיות, ובנוסף הוא עומד בראש הוועדה לשירותי תחבורה מתקדמים במרכז המחקר הישראלי לתחבורה חכמה. בעבר עסק בייעוץ לוגיסטי ושימש כעוזר למדען הראשי במשרד התחבורה.

 

עוד כתבות שיעניינו אותך