Skip to main content
14.11.2022 | כ חשון התשפג

הוקם פורום לחקר אלימות במשפחה

את הפורום הראשון מסוגו בישראל, מובילות פרופ' רות הלפרין קדרי פרופ' רחל דקל וד"ר רונית עיר-שי

תמונה
פורום אלימות

אלימות במשפחה היא תופעה קשה, מורכבת וחוצת גבולות ומגזרים. נשות ואנשי אקדמיה רבים עוסקים בניסיונות להבין ולסייע במיגורה מכיוונים שונים, אך לרוב הפעילות המחקרית נעשית ונותרת בגבולות המחלקה או הפקולטה. לקראת יום המאבק באלימות נגד נשים שמצוין ב-25.11, חברו שלוש חוקרות מובילות מאוניברסיטת בר-אילן כדי לקדם יוזמה משותפת ולהקים, לראשונה בישראל, פורום אקדמי ובינתחומי, לחקר בתחום האלימות במשפחה. את היוזמה מובילות פרופ' רות הלפרין קדרי, פרופ' רחל דקל וד"ר רונית עיר-שי.

המטרה הראשונה של הפורום היא לאפשר היכרות והעברת ידע בין כל החוקרים העוסקים בנושא אלימות במשפחה בבר-אילן, לרבות אלימות זוגית, אלימות מגדרית, אלימות כלפי ילדים במשפחה, אלימות בין מתבגרים ואלימות נגד קשישים. בהמשך, ייבחנו אפשרויות להשתמש בפורום כפלטפורמה לגיוס מענקים משותפים וליצור קורסים אקדמיים אינטרדיסציפלינריים.

פרופ' רות הלפרין-קדרי היא ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה ופרופ' מן המניין בפקולטה למשפטים. היא כיהנה מאז 2007 ועד לסוף 2018, כחברה וכסגנית נשיאה בוועדת המומחים הבינלאומית של האו"ם במסגרת האמנה לביעור אפליה נגד נשים. לדבריה: "התגברות תופעת האלימות במשפחה בארץ ובעולם, במיוחד מאז מגפת הקורונה, מדאיגה מאוד ומחייבת התגייסות ומאמץ מיוחד מצד הגורמים העוסקים בתחום ובהם האקדמיה. אנו מאמינות כי שיתוף פעולה ייחודי שכזה חיוני ועשוי לתרום רבות לקידום תובנות ויישום פתרונות למיגור התופעה".

פרופ' רחל דקל, פרופ' מן המניין בבית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן, מובילה ומנהלת משנת 2015 את הקליניקה להתערבות זוגית בעקבות מצוקה פוסט טראומטית, וחברה במרכז המצוינות בנושא טראומה המונית I-Core Center of Excellence. לדבריה: "נדרש מאמץ רב תחומי של חוקרים ממגוון הדיסציפלינות על מנת להציע, לחשוב ולקדם מחקר שיסייע במניעת אלימות במשפחה ובטיפול בה".

ד"ר רונית עיר-שי היא ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן, עמיתת מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון הרטמן, חברה בוועד המנהל של מרכז רקמן וחברה ב"קולך"– פורום נשים דתיות פמיניסטיות. לדבריה: "הגיע הזמן לכנס יחד את כל הכוחות האקדמיים באוניברסיטה, כדי לחקור ולהבין היטב את התופעה, מפרספקטיבות שונות ובאמצעות תחומי ידע מגוונים, וכדי לנסות למצוא דרכים לצמצמה".