Skip to main content
25.12.2022 | א טבת התשפג

להבין את משמעותן של תיאוריות מטאפיזיות

הכירו את ד"ר נעם הופר מהמחלקה לפילוסופיה, החוקר את הפילוסופיה של עמנואל קאנט בתחומי מטפיזיקה, פילוסופיה של הדת, אתיקה ואסתטיקה

תמונה
נעם הופר

כיצד ניתן לאפיין את משמעותן של תיאוריות מטפיזיות, שהן תיאוריות על המבנה הבסיסי של המציאות שחורג ממה שאפשר לבסס במדע? תחום המחקר של ד"ר נעם הופר מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן הוא פילוסופיה של העת החדשה (המאות ה-17 וה-18), ובעיקר הפילוסופיה של עמנואל קאנט בתחומי מטפיזיקה, פילוסופיה של הדת, אתיקה ואסתטיקה. פרויקט המחקר שעליו קיבל לאחרונה מענק מהקרן הלאומית למדע נקרא "המטפיזיקה הרגוליטיבית של קאנט". בפרויקט, בהשראת קאנט, מציע ד"ר הופר דרך חדשה לאפיון משמעותן של תיאוריות מטפיזיות. "תיאוריות מטפיזיות הן בעלות משמעות לא בגלל שהן מתארות עובדות, אלא בגלל שהן מביעות קבלת נורמות רציונליות של מחקר או פעולה," הוא מסביר.

"במחקר אני מיישם את מה שמשך אותי למחשבתו של קאנט עוד מתחילת לימודי האקדמיים," מספר ד"ר הופר. "נמשכתי ליכולת שלו, כמעט בכל תחום בפילוסופיה, לנסח מסגרת מושגית חדשה, שמצד אחד מיישבת מחלוקות קודמות על ידי פרשנות מחודשת, ומצד שני מהווה קרקע פורה לפיתוחים עתידיים. למחקר הנוכחי יש מטרה כפולה: להעשיר את הבנתנו את החדשנות של קאנט ולהאיר באור חדש מחלוקות במטפיזיקה עכשווית".

ד"ר הופר מספר על דרכו כחוקר. "מרגש מצד אחד לראות איך טקסטים מלפני מאות שנים עדיין רלוונטיים לבעיות שמטרידות אותנו היום, ומצד שני להיחשף לעולם חדש של סוגיות עמוקות שהיום הן כבר זרות לנו לחלוטין". המחקר הבא שלו יעסוק במושג התקווה בהקשרים פוליטיים. הוא ישאב השראה מההיסטוריה של הפילוסופיה וביחוד מקאנט, ויתרום גם להבנת החיים המוסריים והפוליטיים בעת הנוכחית.

מלבד עיסוק בפילוסופיה (והורות), ד"ר הופר מנגן בגיטרה באס עם חבריו מתקופת ההייטק שלו בלהקה קיפודי סרק. ד"ר הופר פרסם מספר מאמרים על מושג האל של קאנט, האחרון ביניהם עסק בהוכחתו של הפילוסוף היהודי-גרמני בן המאה ה-18 משה מנדלסון לקיום האל.

רוצים לדעת עוד על הפקולטה למדעי הרוח? היכנסו