Skip to main content
30.01.2023 | ח שבט התשפג

פרס ירושלים לפרופ' זהבית גרוס

הפרס יוענק לפרופ' גרוס, דיקנית הפקולטה לחינוך, על פעילותה למען הנחלת זכר השואה וקידום החינוך היהודי

תמונה
פרופ' זהבית גרוס

פרופ' זהבית גרוס, דיקנית הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, היא זוכת פרס ירושלים לחינוך באקדמיה, לשנת 2022. הפרס יוענק לה על ידי קבוצת "בשבע" בכנס ירושלים. 

ועדת הפרס החליטה להעניק לה את הפרס "בזכות פועלה רב השנים למען חקר השואה, וכן על היותה מפתחת מודל שזכה להערכה בינלאומית להנחלת זיכרון השואה בכל העולם, על תרומתה במחקר ועל פריצת דרך בחינוך היהודי והדתי, ועל תרומתה לחברה במילוי תפקידים רבים וציבוריים, בשילוב בניית בית יהודי וישוב הארץ". 

נוסף על תפקידה כדיקנית הפקולטה לחינוך, פרופ' גרוס היא ראשת הקתדרה לסובלנות ולערכים על שם ד"ר בורג וראשת ההתמחות לניהול ולפיתוח מערכות חינוך לא פורמליות באוניברסיטת בר-אילן. היא החלה את דרכה האקדמית באוניברסיטת בר אילן, בה גם השלימה דוקטורט בחינוך, ומאז זכתה במגוון פרסים על עבודותיה.

מחקריה עוסקים בין השאר בהפיכתה של הוראת השואה לחלק אינטגרלי מחינוך לשלום, לערכים ולזכויות אדם, לחינוך נגד גזענות ושנאת זרים וליצירה של זהות אזרחית גלובלית, וכן בתהליכי סוציאליזציה של מתבגרים. בין תפקידיה הרבים במהלך השנים: ראשת קתדרת אונסקו לחינוך לערכים סובלנות ושלום, ראשת מרכז סאל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה וראשת ה-IG S לחינוך דתי באגודה האמריקאית לחקר החינוך AERA.
 

לתוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך