Skip to main content
07.02.2023 | טז שבט התשפג

שבוע הגישה הפתוחה: פותחים את המדע לעולם

בשבוע זה תושק מערכת מידע חדשה לניטור פרסומים אקדמיים, וכן יתקיימו מפגשים עם מוציאים לאור, הפנינג והרצאות

תמונה
גישה

שבוע הגישה הפתוחה יערך בין ה-2.3-26.2 באוניברסיטת בר-אילן, ויוקדש לקידום מדע פתוח בישראל. בשבוע זה, תתקיים גם השקתה החגיגית של מערכת CRIS שעתידה לשמש כמאגר מידע פתוח לחוקרי האוניברסיטה, יתקיימו הרצאות מומחים מישראל ומחו"ל, יפתח חדר משחקים וירטואליים, ועוד.

לתוכנית המלאה

שבוע זה מתקיים באוניברסיטת בר-אילן כחלק ממאמץ גלובלי לקדם את גישת ה"מדע הפתוח", המקובלת במוסדות אקדמיה בארה"ב ובאירופה. על פי גישה זו המחקר המדעי, שממומן בעזרת הציבור, צריך גם להיות נגיש וזמין לקהל הרחב ולכלל החוקרים, ככל הניתן.

בעבר, מאמרים אקדמיים רבים היו נגישים לחוקרים רק לאחר תשלום מנוי לכתבי עת. בנוסף, הנתונים הניסיוניים של המחקרים, לא היו נגישים כלל. כיום, במקרים רבים, חוקרים שמבקשים לקבל מימון ציבורי נדרשים לעמוד בתקנות של פרסום בגישה פתוחה. התקנות הללו מחייבות בין השאר זמינות חופשית של המאמרים באינטרנט, וכן שיתוף של הנתונים העומדים בבסיס המחקר, תוך שמירה על זכויות היוצרים של החוקרים.

ד"ר שמחה מאיר מלשכת נשיא האוניברסיטה, שמשמשת כ-NOAD (National OpenAccess Desk) של Open AIRE - ארגון פאן אירופאי המקדם מדע פתוח באירופה: "ליישום העקרונות האלה יש יתרונות רבים ובהם האצת המחקר והתגליות המדעיות, אימות מדויק יותר של תוצאות מדעיות, הגדלת הפרודוקטיביות, וקידום אמון הציבור במדע".

אוניברסיטת בר-אילן מקדמת זה כמה שנים את גישת המדע הפתוח ועורכת ימי עיון, הרצאות ואירועים בנושא. השנה, ייפתח השבוע החגיגי באירוע בהשתתפות ראשי האוניברסיטה, והוא יוקדש להשקת מערכת CRIS לניהול תפוקות מחקר שמוטמעת בימים אלה. "המערכת המתקדמת תאפשר בין היתר לחוקרים להעלות מאמרים ותוצרי מחקר נוספים בגישה הפתוחה ותסייע לנו לקדם את הנושא", אומרת שרית סמבול סאס, ראש תחום תהליכים מקצועיים ופרויקטים במערך הספריות והמידע.

"לצד הכרת מערכת ה- CRIS, נתמקד במהלך השבוע גם בהדרכה ובתמיכה לחוקרים ולסטודנטים במגוון הנושאים הקשורים בפרסום בגישה פתוחה, בניהול נתוני מחקר, בבחירה
נכונה של כתבי עת לפרסום ובדרכים לזהות כתבי עת טורפים. כמו כן, נקיים מפגש עם מו"לים ישראלים ונדון בשינויים בעולם ההוצאה לאור בעקבות המעבר לפרסום בגישה פתוחה".
 

למערך הספריות והמידע היכנסו