Skip to main content
26.03.2023 | ד ניסן התשפג

"הסכמה רחבה היא הדרך היחידה לסיים את המשבר"

נשיא אוניברסיטת בר-אילן פרופ' אריה צבן קורא לראש הממשלה לעצור את החקיקה המשפטית כדי לחשב מסלול מחדש ולמנוע את השסע בעם

תמונה
נשיא

נשיא אוניברסיטת בר-אילן פרופ' אריה צבן, קורא לראש הממשלה לעצור את החקיקה עוד היום: "חודש ניסן בו אנו מברכים את ברכת האילנות, ומתחילים את חודש החירות, הוא החודש בו עם ישראל נהפך לעם. אני קורא לך, ראש הממשלה, למנוע את התפרקותה של החברה הישראלית והשסע בעם ישראל.

בשבועות האחרונים אני מביט בחרדה כיצד החברה הישראלית מתפרקת לנגד עינינו ממש. חודש עבר מאז קראנו, כל ראשי האוניברסיטאות, להידברות ולקריאתנו הצטרפו רבים וטובים. לצערי, מאז המצב רק הולך ומסלים. מיטב המשפטנים והמשפטניות בישראל מאוניברסיטת בר-אילן התגייסו כדי לבנות מתווה של הסכמה רחבה וכדי לפעול למען מדינת ישראל ואזרחיה, על מנת שגם בעתיד יישמר אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הסכמה רחבה היא הדרך היחידה לסיים את המשבר הפוקד את מדינת ישראל, ואני מקווה שההנהגה שלנו תגלה מנהיגות ותאמץ את ״מתווה העם״ כדי שנוכל להתחיל לבנות מחדש את החוזה שבין מדינת ישראל לאזרחיה. אני קורא לממשלת ישראל לעצור הכול ולחשב מסלול מחדש. אני מייחל לאחדות ברוח הברכה של חודש הזה "ויהיה ראש החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשינו".

עוד כתבות שיעניינו אותך