Skip to main content
24.04.2023 | ג אייר התשפג

טקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד תשפ"ג

אוניברסיטת בר-אילן העניקה השנה את התואר המכובד לכוכבי "זהו זה", לרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, לאמנית סיגלית לנדאו, למדענית פרופ' ג'ואן סטייץ, לעמותת עתידים ולרב יעקב מדן

תמונה
BoardOfTrustees_Article_02-01

כמדי שנה, גם בתשפ"ג העניקה אוניברסיטת בר-אילן את התואר 'דוקטור לשם כבוד' לאישים בעלי השפעה בתחומי החברה, התרבות, המדע, הספורט והפילנתרופיה בישראל ובחו"ל.  במסגרת האירוענערך גם מופע של רמי קליינשטיין.

מקבלי התואר בתשפ"ג הם: 

חמשת כוכבי התוכנית זהו זה, שלמה בראבא, גידי גוב, דב גליקמן, מוני מושונוב ואבי קושניר קיבלו את התואר בזכות תרומתם המשותפת לתרבות הישראלית. "על הומור ושירה שמצליחים לשמח וללכד את כולנו סביב מדורת השבט. דרככם להצחיק בשנינות וברוב חן; יכולתכם, בראשונה, ליצור את נכסי צאן הברזל בשירה הישראלית ובאחרונה, לשוב אליהם ולחדשם והתגייסותכם להרים את המורל של עם ישראל בשעות חירום, בימים ההם של מלחמת המפרץ ובזמן הזה בשנות מגפת הקורונה– כל אלה ראויים בעינינו לכל שבח".

הרמטכ"ל היוצא רא"ל אביב כוכבי, קיבל את התואר בהוקרה על תרומתו לביטחונם של מדינת ישראל ושל אזרחיה. "על בחירתך להקדיש את חייך, עוד בהיותך נער, לעמידה בחזית ולהגנה על שלומנו ועל חיינו. במשך יותר מ-40 שנים של שירות צבאי, שהחלו בהתנדבות לחיל הצנחנים, היו הערכים הציוניים והישראלים נר לרגליך, והדבקות במצוינות ליוותה אותך מעלה להוביל את הצבא כולו אחריך. אומץ הלב והמנהיגות, הנחישות והעמידה באתגרים הרבים לאורך הדרך, החדשנות והסובלנות – ערכיך אלו ראויים בעינינו לכל שבח".

האמנית סיגלית לנדאו קיבלה את התואר בהוקרה על ייצוג אמנותי עמוק ומעורר מחשבה, על שיח בסוגיות יסוד בחברה הישראלית ועל הבאתן אל העולם. "במשך כמעט שלושה עשורים של יצירה במגוון רחב של חומרים, בפיסול, במיצגים מרהיבים במוזיאונים ומחוצה להם, את משכילה להביא את השוליים, את הנסתר ואת הרחוק מן העין, ואולי גם מן הלב, למרכז הבמה. האומץ לעסוק בשאלות הקשות, החדשנות והנחישות לרתום את כישרונך ולקשור את העבר וההווה לתמונת העתיד המצטיירת– דרכך זו ראויה בעינינו לכל שבח".

המדענית פרופ' ג'ואן סטייץ קיבלה את התואר בזכות תרומתה הבולטת לחברה ולמדע. "על קידום נשים במדע ובאקדמיה ועל השפעתך על חקר ה-RNA תוך פעילות מתמשכת רבת שנים, הראויה לכל שבח".

הרב יעקב מדן קיבל את התואר בהוקרה על הובלת מהלכים חברתיים ואמיצים מתוך דבקות בקירוב הלבבות וביצירת שיח של הסכמות. "על ניהול דיון מעמיק בערכי קיומנו, שהביא לניסוח אמנת גביזון־מדן. אמנה זו מהווה דוגמה ומופת להשפעה אידיאולוגית, השואפת לחבר בין שבטי ישראל ולחזק את אחדות העם, וראויה לכל שבח".

עמותת עתידים קיבלה את התואר על תרומה לקידום השוויון בישראל. "על הבחירה להקדיש מעצמכם להשפעה מיטיבה על חוסנה של החברה הישראלית, במטרה להעלות את שיעורם של בנות ובנים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל ביחידות העלית הטכנולוגיות בצה"ל, באקדמיה ובתעשייה עתירת הידע".