Skip to main content
18.05.2023 | כז אייר התשפג

שיתוף בטראומה הוא צעד להחלמה

שרמיאן אבלסון-לזמי דוקטורנטית במחלקה לתרבות צרפת חוקרת את הנרטיבים של קורבנות טרור

תמונה
שרמיאן אבלסון-לזמי

הכירו את שרמיאן אבלסון-לזמי, דוקטורנטית במחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר-אילן, שמחקרה עוסק ב"נרטיבים סנסוריים של קורבנות ועדים למתקפות הטרור בפאריז 2015". היא אומרת כי בחרה בנושא מחקר זה מאחר שטרור תמיד היה נוכח בחייה. "למדתי בבית ספר יהודי במרכז לונדון, שלעתים קרובות היה נתון לאיומי טרור," היא מספרת. "כתלמידה, הייתי צריכה להמתין יחד עם חבריי לספסל הלימודים במשך שעות במזג האוויר הקר של לונדון עד שבית הספר שלנו עבר סריקה מלאה והוגדר כבטוח. כשעבדתי בצרפת כמורה, הן בבית ספר לא-יהודי והן בבית ספר יהודי, מערכת ההתראה הופעלה לעתים קרובות. המתקפה על מסעדת 'גולדנברג' (1982) נחרתה בי במיוחד כי היא הייתה מעבר לפינה מבית הספר היהודי שבו עבדתי וקרתה בהפסקת הצהריים שלי. כמובן, ישראל נמצאת בכוננות מתמדת. כאזרחית ישראלית, טראומה היא חלק בלתי נפרד מחיי."

היקף הכתיבה על טרור לאחר המתקפה בפאריז ב-2015 מרתק את שרמיאן. היא מציינת שלאחר תקיפה בדרך כלל משתררת דממה, אבל במקרה הזה גל של ספרות, שנוצרה מיד לאחר האירועים אוו מאוחר יותר, נחת על המדפים. "חשוב לדון ולהכיר בכך ששיתוף בטראומה הוא כנראה צעד להחלמה," היא אומרת.

מטרת מחקר הדוקטורט של שרמיאן, בהנחיית פרופ' גליה ינושבסקי, היא לבחון דוגמאות של נובלות ונובלות גרפיות שנכתבו בצרפתית, המתארות את אירועי הטרור בפאריז 2015, מזוויות שונות: המחבר או המחברת (כעדים או קורבנות), התוקפים והקוראים. דרך דוגמאות אלה היא מבקשת להראות כיצד כותבים וכותבות מתמודדים עם הצורך להציג מהזווית המקומית אירוע גדול מהחיים. הצורך הדחוף בדיווחים כאלה נובע מהטראומה שחווים האנשים שהיו עדים לאירוע, היא מסבירה. הנובלות מפרשות את החוויה הטראומטית, שאינה ניתנת לייצג ועם זאת, באופן פרדוקסלי, מבוטאת רבות בכתיבה. "ניתוח היצירות הכתובות שכלולות בתזה שלי יאפשר לי לחקור את הפרדוקס הזה," שרמיאן מסבירה.

שרמיאן היא בוגרת תואר שני בסורבון, ומזה 40 שנה מלמדת אנגלית בתיכונים בצרפת ובישראל. היא נמנית עם המורות החלוצות שהקימו את מגמת הדיפלומטיה בתיכונים בישראל. אחד מענפי התוכנית הוא יישוב סכסוכים, היבט שקיים גם במחקר הדוקטורט שלה. בזמנה הפנוי, החל מ-2015, שרמיאן רצה והשתתפה כבר ביותר מ-100 מרוצים בישראל. "ריצה, כמו כתיבה, היא מנגנון התמודדות עם קשיים," היא מציינת.

לתוכניות הלימוד במחלקה לתרבות צרפת היכנסו