Skip to main content
07.12.2020 | כא כסלו התשפא

פרסים לדוקטורנטים על פרסום מאמרים

בין המאמרים שזכו בפרס: רשתות חברתיות במשדרים ממשלתיים, התפתחות השפה האנגלית, התמודדות בתי החולים עם חולי קורונה, מורדי מצדה לאור ממצאי כלי חרס, פסיכותרפיה אנושית בעידן דיגיטלי

תמונה
שולחן עבודה

השבוע ( 13.10) נערך טקס מקוון להענקת פרסי נשיא האוניברסיטה ודיקן ביה"ס ללימודים מתקדמים לדוקטורנטים בתחומי מדעי האדם על פרסום מאמרים.

בטקס הוצגו המאמרים הזוכים מהפקולטות למדעי היהדות, מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים ולימודים בינתחומיים, כאשר נכתבו 67 מאמרים ע"י 57 כותבי מאמרים. ארבעה שכתבו שלושה מאמרים ושניים שכתבו שני מאמרים.

בין המאמרים שזכו בפרס: רשתות חברתיות במשדרים ממשלתיים, התפתחות השפה האנגלית כמורשת שפה, התמודדות בתי החולים הישראליים עם חולי קורונה ומשפחותיהם, יהודי צפון קווקז בחברה הישראלית, מורדי מצדה לאור ממצאי כלי חרס, פסיכותרפיה אנושית בעידן דיגיטלי ומחקרים מרתקים נוספים.

הטקס נערך בנוכחותם של נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, הרקטור, פרופ' אמנון אלבק והדיקן היוצא של ביה"ס ללימודים מתקדמים, פרופ' אריאל בנדור.