Skip to main content
08.06.2023 | יט סיון התשפג

פרס IJCAI לפרופ' שרית קראוס

הפרס הוענק לפרופ' קראוס מהמחלקה למדעי המחשב, על עבודתה החלוצית בתחום הבינה המלאכותית

תמונה
kraus

פרופ' שרית קראוס זכתה בפרס IJCAI (International Joint Conferences on Artificial Intelligence) למצוינות מחקרית בתחום הבינה המלאכותית. הפרס ניתן למדענים ומדעניות שהובילו מחקר ברמה גבוהה לאורך הקריירה שלהם והניבו תוצאות משמעותיות.

פרופ' קראוס מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן נבחרה לקבל את הפרס לאור עבודתה החלוצית בתחום האינטראקציות בין סוכנים בעלי עניין עצמי (self-interested agents), יצירת שדה של משא ומתן אוטומטי, ופיתוח שיטות ליצירת קואליציות וצוותי עבודה, הן כמודלים פורמליים והן כיישומים בעולם האמתי.

תחום המחקר המרכזי של פרופ' קראוס הוא בינה מלאכותית ובעיקר מערכות מרובות סוכנים. היא מתמקדת בהבנת הדרכים ליצירת תרחישים מתחרים ובוחנת האם מודלים של התנהגות אנושית עשויים לנבא החלטות עתידיות ולמלא תפקיד חיוני בהתמודדות עם אתגרים אלה.

מחקריה מבוססים על שיטות ואלגוריתמים מתחום למידת המכונה, תיאוריות של קבלת החלטות, תיאוריית המשחקים, לוגיקה אלטרנטיבית, אופטימיזציה בתנאי אי-ודאות ופסיכולוגיה.

לתוכניות הלימוד במחלקה למדעי המחשב