Skip to main content
03.01.2021 | יט טבת התשפא

תרפיה במוזיקה: תוכנית לימודים בהנחיית דיאלוג מוזיקלי קבוצתי

התוכנית החדשנית משלבת מוזיקה עם כלים מעולם הטיפול, לבניית גשר בין קבוצות המצויות בקונפליקט

תמונה
תרפיה

בכוחה של המוזיקה להשרות אווירה חיובית ולתרום לשכנות טובה בין פרטים וגם בין קבוצות. תוכנית חדשנית של המגמה לתרפיה במוזיקה במחלקה למוזיקה בבר-אילן מכשירה מטפלים להנחות באמצעות דיאלוג מוזיקלי' קבוצות המצויות בקונפליקט. זוהי תוכנית ייחודית ופורצת דרך, המשלבת מוזיקה עם כלים מעולם הטיפול, לבניית גשר וחיבור בין קבוצות המצויות בקונפליקט.

המוזיקה מפתחת יכולות תקשורת, ובהן רגישות והקשבה פעילה לזולת. פועל יוצא מכך הוא היכרות מעמיקה יותר עם האחר, יצירת מרחב בטוח, הפחתת התנגדויות, ריכוך מצבי אלימות ויצירת תשתית לחיים של כבוד ושלום.

תוכנית ההכשרה החד-שנתית מיועדת בעיקר למטפלים במוזיקה, אך גם אנשי מקצוע אחרים יכולים להשתלב, בהנחיה משותפת. לצד כך מקיים בית הספר פעילות מחקרית, במטרה להעמיק את התובנות ולנבא את סיכויי ההצלחה.