Skip to main content
19.07.2023 | א אב התשפג

פרופ' סיריל כהן מונה כחבר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע

פרופ' כהן, מהפקולטה למדעי החיים חוקר אימונולוגיה וסרטן, יכהן כראש תחום מדעי החיים והרפואה בקרן

תמונה
סיריל

ברכות לפרופ' סיריל כהן מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן על מינויו כחבר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע, שבה יכהן כראש תחום מדעי החיים והרפואה.

פרופ' כהן הוא חוקר בולט בתחום האימונולוגיה והסרטן ומשמש היום כסגן דקן להוראה בפקולטה למדעי החיים בבר-אילן. מעבדתו עוסקת בהנדסת התגובה החיסונית כנגד סרטן, באמצעות החדרה של גנים ספציפיים לתוך לימפוציטים. מחקריו פורסמו ביותר מ-60 מאמרים מדעים וקליניים, פרקים בספרים ופטנטים וזיכו אותו בפרסים יוקרתיים רבים, ביניהם פרס הכנסת לחוקר צעיר, מלגת רוטשילד לפוסט-דוקטורט, הוקרה מהמכון האמריקאי לחקר הסרטן, פרס מצטיין של האגודה למלחמה בסרטן, וכן פרסים בתחום ההוראה והמחקר מהטכניון, אוניברסיטת בר-אילן ומכוני הבריאות הלאומיים בארה"ב.

במסגרת עיסוקיו הציבוריים, פרופ' כהן חבר בוועדות לאומיות לאישור ניסויים קליניים בבני אדם במשרד הבריאות, בוועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ובארגון הישראלי לחקר הסרטן. הוא מרבה להופיע בתקשורת ולהנגיש מדע לציבור.

הקרן הלאומית למדע מקצה מענקים כספיים לחוקרות וחוקרים בכל תחומים, המגישים הצעות לפרויקטים מחקריים שנמצאו מתאימים לכך. המימון מאפשר קיום מחקר איכותי ולכן הקרן היא גורם רב השפעה בפיתוח האקדמי בישראל. בין יתר תפקידיה של ההנהלה האקדמית בקרן הלאומית למדע, להגיש למועצת הקרן הצעות והמלצות בעניין מדיניותה, לטפל בבקשות למענקים ולפקח על עבודת הוועדות המקצועיות. הרקע המחקרי הנרחב של פרופ' כהן, היכרותו המעמיקה עם האקדמיה ואישיותו יתרמו רבות לקרן הלאומית למדע ויסייעו בקידום המחקר בתחום הרפואה ומדעי החיים בישראל.

לתוכניות הלימוד בפקולטה למדעי החיים היכנסו