Skip to main content
10.09.2023 | כד אלול התשפג

משמר מסורות יהודיות עתיקות

ד"ר יוני שניצר, בוגר המחלקה לפילוסופיה יהודית מקדם את פרסומו של חיבור אתיופי עתיק על השבת

תמונה
Influential_BG_05-21

ד"ר יוני שניצר, בוגר תואר שלישי במחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר-אילן משתתף בימים אלה בפרויקט הוצאה לאור של נכס תרבותי נדיר ועתיק: חיבור מארון הספרים של יהודי אתיופיה על השבת, מזווית ראייה ייחודית ושונה מזו המוכרת לנו. החיבור "תאזאזה סנבת", נכתב על פי המסורת במקור בשפת הגעז בשלהי המאה ה-14. עלילתו כוללת את סיפור הבריאה ומה שקדם לה, מלאכים, גהינום, נשר ושמו תאני, ורשימת תקנות שבת ייחודיות לקהילה.

"אני מאמין שהזהות היהודית שלנו לא מתחילה ונגמרת במקום מוצאנו - במקרה שלי ברוהטין שבגליציה המזרחית. זהותנו ומורשתנו הן עשירות ונפלאות דווקא משום שהן התהוו במקומות רבים, והעמידו דמויות מופת שונות", אומר ד"ר שניצר, "כשקראתי לראשונה את 'תאזאזה סנבת', התאהבתי בחיבור לא רק בגלל שהוא שונה מכל דבר אחר שקראתי לפניו, אלא בגלל שהוא פתח בפני עולם שלם, עוד חלק מהפסיפס המגוון שהוא העם היהודי".

קריאה בחיבור, לדברי שניצר, הופכת לעוד חלק במסע אחר זהות יהודית וישראלית בעידן הנוכחי: "בכוחו של החיבור להעשיר את התפיסה התרבותית שלנו את חווית השבת ובו בזמן לפתוח צוהר חשוב למורשת הקהילה היהודית באתיופיה".

את ימיו בבר-אילן, זוכר שניצר בחום רב. "המחלקה למחשבת ישראל הייתה המקום המושלם בשבילי", הוא נזכר, "המרצים היו באר מים חיים, בעלי ידע עצום. אבי היה מרצה במחלקה לכלכלה בבר-אילן ואולי בגלל זה אני מרגיש שהאוניברסיטה הייתה כמו הבית השני שלי. הקשרים הבין-אישיים שיצרתי באוניברסיטה הם הרבה מעבר ליחסי לימודים. התרבות הרבגונית שמורכבת מחילונים, מדתיים ומחרדים שלומדים וחוקרים יחד את עולם התורה והמדע, העניקה חוויה שהיא מעבר להשכלה אקדמית גרידא. אפילו שיחות החולין בקמפוס נגעו לא פעם בסוגיות ברומו של עולם. החוויה הזאת מאפשרת להציץ לעולמם של אנשים שבאים מרקעים שונים, ולהכיר השקפות עולם שונות לחלוטין משלך".

בימים אלה פנו החוקרים המעורבים בפרויקט לגיוס המונים, במטרה לתרגם ולהוציא לאור את "תאזאזה סנבת". לתמיכה בפרויקט, הקליקו
 

לתוכניות הלימוד בפילוסופיה יהודית