Skip to main content
13.11.2023 | כט חשון התשפד

שגרה חינוכית הרחק מהבית

הפקולטה לחינוך של בר-אילן אימצה את המשפחות שפונו מבתיהן והקימו עבורם בכפר המכביה מיזם חינוכי, המספק מענה גם לילדי החינוך המיוחד

תמונה
בית הספר כפר המכביה

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, אימצה את מרכז המפונים בכפר המכביה, שבו שוהים כ-250 ילדים מעוטף עזה. במסגרת המיזם צוות הפקולטה מספק מענה חינוכי מותאם גם למשפחות עם ילדות וילדים בעלי צרכים מיוחדים.

מאז ה-7 באוקטובר, משפחות רבות מצפון ישראל ומדרומה חולצו מאזורי הלחימה אל מרכז הארץ ושוכנו במרכזים ייעודיים המאפשרים לינה והתנהלות יום-יומית בטוחה יחסית, כולל תמיכה וטיפול רגשי, חינוכי והתפתחותי. אחד מהמרכזים האלה נמצא בכפר המכביה ברמת גן, ופועל בו מיזם חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן.

כחלק מהפרויקט, היחידה הקלינית התפתחותית של תוכנית הריס מציעה הדרכה אישית להורי ילדים צעירים עם צרכים מיוחדים. ההדרכה, שנעשית באמצעות משחק מונחה, מבוססת על המודל התיווכי לקידום איכות האינטראקציה של ההורים או המטפלות והמטפלים עם ילדיהם. מחקרים רבים מוכיחים שלמשחק דיאדי (זוגי) עם ההורה יש השפעה חיובית משמעותית על היבטים שונים בהתפתחות ילדים, כולל היכולת לוויסות עצמי ורגשי שנחוצה ביותר בזמן חירום ויציאה כפויה משגרה. במסגרת ההדרכה מתקיימות גם פגישות של אנשי צוות עם ההורים כדי לאפשר להם לשתף באופן פתוח את המטפל או המטפלת בקשיי ההתמודדות בתקופה מאתגרת זאת.

את הפרויקט מרכזים מטעם הפקולטה לחינוך ד״ר שירה אילוז ראש החוג להכשרת מורים, ד"ר נועם טופלברג שאחראי על ההתנסות המעשית בבתי הספר וד"ר נורית יגרמן, מנהלת היחידה הקלינית התפתחותית בתוכנית הריס, שיזמה את קבוצות הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים שפונו מבתיהם. במיזם החינוכי משתתפים גם סטודנטים, סטודנטיות, חברות וחברי סגל הנותנים מענה בתחומי דעת שונים כמו אנגלית, מתמטיקה, חינוך מיוחד ומוסיקה בליווי מקצועי של חברי הסגל ודיקנית הפקולטה פרופ' זהבית גרוס. 

המיזם מתקיים בשיתוף עם עיריית רמת גן ומשרד החינוך.