Skip to main content
14.11.2023 | א כסלו התשפד

אמיר רוטשילד

סטודנט שנה ב' לכלכלה ומזרח תיכון באוניברסיטת בר-אילן, כרגע משרת במילואים בגדוד 7107 בהנדסה קרבית

תמונה
HaravotBarzel_People_774X384_Amir

כל הכבוד לכל אנשי בר-אילן היקרים שלנו שנמצאים בחזית ונותנים מעצמם עבור מדינת ישראל!
הכירו את אמיר רוטשילד, סטודנט שנה ב' לכלכלה ומזרח תיכון באוניברסיטת בר-אילן, כרגע משרת במילואים בגדוד 7107 בהנדסה קרבית.

"גייסו אותנו עוד ביום הטבח הנוראי בצו 8. כשהגענו למחסני החירום, הגיעו יחד איתנו עוד אלפי אנשים! כל החניון היה מפוצץ ברכבים ברמה שאנשים היו צריכים לחנות על הכבישים! בחיים לא הרגשתי שכל המדינה ככה יחד. בנוסף, כמויות עצומות של אזרחים הגיעו הנה ונתנו לנו אינספור תרומות, ובכללי כל הפלוגה באווירה טובה מכך שאנחנו הולכים להגן על המדינה, כולנו יודעים לאיזו מטרה הגענו - ואנחנו ננצח!"
 

 

קרן סיוע לסטודנטים ולסטודנטיות בחזית
חמשת אלפים סטודנטיות וסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן מגויסים למלחמה. בר-אילן הקימה למענם קרן לסיוע כלכלי וכעת אנחנו זקוקים לתרומות שלכם כדי שנוכל לתמוך בהם ולהבטיח את עתידם. הם זקוקים לתמיכתנו כדי להתפנות פיזית ונפשית להילחם בחזית, וכולנו הגב שלהם!
לתמיכה בסטודנטים ובסטודנטיות המשרתים בחזית