Skip to main content
23.11.2023 | י כסלו התשפד

איתן לויטס

סטודנט לכלכלה ולמדעי המדינה, שגויס למילואים במפקדת אוגדה 36

תמונה
HaravotBarzel_People_774X384_Eitan

איתן לויטס, סטודנט לכלכלה ולמדעי המדינה, שגויס למילואים במפקדת אוגדה 36 מציג מסר מחזק. 
 

Remote video URL

 

קרן סיוע לסטודנטים ולסטודנטיות בחזית
חמשת אלפים סטודנטיות וסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן מגויסים למלחמה. בר-אילן הקימה למענם קרן לסיוע כלכלי וכעת אנחנו זקוקים לתרומות שלכם כדי שנוכל לתמוך בהם ולהבטיח את עתידם. הם זקוקים לתמיכתנו כדי להתפנות פיזית ונפשית להילחם בחזית, וכולנו הגב שלהם!
לתמיכה בסטודנטים ובסטודנטיות המשרתים בחזית