Skip to main content
14.12.2023 | ב טבת התשפד

מפגשי ההכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

כ-7200 סטודנטים וסטודנטיות השתתפו במפגשי ההכנה לפתיחת שנת הלימודים שנערכו השבוע בזום

תמונה
BIUWeb_Articles_YearOpeningMeeting_01

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד ב-31.12, קיימה אוניברסיטת בר-אילן שני מפגשי הכנה לסטודנטים ולסטודנטיות. במפגשים שנערכו השבוע, השתתפו כ-7000 סטודנטים וסטודנטיות שקיבלו את כל המידע שחשוב לדעת על מתכונת הלימודים בתקופה יוצאת דופן ומורכבת זו.

מיד לאחר המפגשים שנערכו בפורמט של וובינר, נפתחה זירת ה"דלת הפתוחה" והסטודנטים הוזמנו למפגשי זום נפרדים עם נציגי המחלקות כדי לשאול שאלות הנוגעות בין היתר לסיוע בלימודים, למועדי בחינות מיוחדים, למלגות, למעונות, וכן לקבלת מענה גם לבקשות אישיות מיוחדות.  

הוובינר עסק בנושאים המרכזיים, כגון לוח הזמנים האקדמי המעודכן, אופני הלימוד המותאמים לתקופת המלחמה, עדכון לוח המבחנים, שכר לימוד ומלגות, המעטפת הניהולית, התאמות לסטודנטים במילואים, התשתיות המותאמות בקמפוס, ופרויקט החונכות "נחיתה רכה" שמובילים אגודת הסטודנטים ולשכת דקן הסטודנטים. 

לקבלת המידע המלא ניתן לצפות בוובינר

Remote video URL