Skip to main content
26.12.2023 | יד טבת התשפד

גל יוסף

סטודנט לתקשורת ומדעי המדינה, משרת בחמ"ל אגף כוח אדם

תמונה
גל יוסף

הכירו את גל יוסף, סטודנט לתקשורת ומדעי המדינה, שמשרת בתל השומר בחמ”ל אכ”א ושולח סרטון מחזק😍

 

Remote video URL

 

קרן סיוע לסטודנטים ולסטודנטיות בחזית
חמשת אלפים סטודנטיות וסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן מגויסים למלחמה. בר-אילן הקימה למענם קרן לסיוע כלכלי וכעת אנחנו זקוקים לתרומות שלכם כדי שנוכל לתמוך בהם ולהבטיח את עתידם. הם זקוקים לתמיכתנו כדי להתפנות פיזית ונפשית להילחם בחזית, וכולנו הגב שלהם!
לתמיכה בסטודנטים ובסטודנטיות המשרתים בחזית

לתוכניות הלימוד במחלקה למדעי המדינה היכנסו