Skip to main content
31.03.2024 | כא אדר ב' התשפד

סדנת VR לשיפור השירות לחולה

הסדנה החדשנית המתקיימת בפקולטה לרפואה של בר-אילן בגליל, מחזקת את יכולתם של הרופאים לעתיד להבין את המטופלים ולהעניק להם את היחס ההולם את צרכיהם

תמונה
משפקיים

איך מרגישים אנשים שבאים לקבל טיפול בבית החולים או במרפאה? עד כמה יכולים הרופאים להזדהות עם מצבם של המטופלים ולהבין את צרכיהם?  בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, סבורים כי היכולת לפתח אמפתיה כלפי המטופלים היא שלב חשוב בהתפתחותם המקצועית של הסטודנטים לרפואה. בשיתוף עם המרכז הרפואי צפון בטבריה, פיתחו בפקולטה פרויקט ייחודי וחדשני, העושה שימוש בטכנולוגיית מציאות מדומה -VR, שמחזק את יכולתם של הרופאים לעתיד לתקשר עם המטופלים באופן המיטבי ולהעניק להם את היחס ההולם את צרכיהם.

את הפרויקט  מנהלים ד"ר יורי פרליץ, מנהל המחלקה הקלינית בפקולטה ומנהל האגף לאם ולילוד במרכז רפואי צפון, וד"ר נעמי דיקמן, יועצת הדקנית להוראה חדשנית וראש היחידה להערכה ולקידום ההוראה, יחד עם בוגר הפקולטה ד"ר דורון קון-שורץ. 

האמפתיה היא תכונה חיונית לרופאים, המתמודדים עם קשת רחבה של רגשות, במיוחד במצבים שעליהם לבשר בשורה שאינה חיובית. הפרויקט כולל בין היתר סדנה, המדגימה מקרה של מתן בשורה מרה למטופל. הרופאים חווים באמצעות טכנולוגיית המציאות המדומה כיצד רופא אמפתי נותן את הבשורה המרה ומה ההשלכות לכך, לעומת מה קורה כשהרופא אינו אמפתי. לדברי ד"ר דיקמן "אנו עושים זאת בסימולציה אינטראקטיבית, כשהצופה יכול לבחור את נקודת המבט שלו, כרופא או כמטופל".

בסדנה משתתפים כל הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בסבבים הקליניים בבתי החולים במסגרת לימודי הרפואה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, ובקרוב גם יצטרף גם צוות הרפואי. עד כה השתתפו בפרויקט כ-60 סטודנטים. 

בתחילת הסדנה, ממלאים המשתתפים שאלון שפותח באוניברסיטת ג'פרסון, שמטרתו ללמוד על עמדותיהם בתחום האמפתיה. לאחר מכן הם צופים באמצעות משקפי ה-VR בשני סרטונים, שבאחד מהם הרופא מבשר בשורה משרה למטופלת בצורה אמפתית, ובשני, הוא מעביר את הבשורה בצורה שאינה אמפתית. בנוסף, המשתתפים צופים בשני סרטונים מנקודת המבט של המטופלת, המציגים כיצד היא מגיבה לבשורה שהיא מקבלת מהרופא האמפתי לעומת תגובתה לבשורה מהרופא שאינו אמפתי. לאחר הצפייה בסרטוני ה-VR, ממלאים הסטודנטים בשנית את שאלון ג'פרסון כדי שהחוקרים יוכלו לבדוק אם ובאיזו מידה חלו שינויים בעמדותיהם לאחר הצפייה.

המטרה בסדנה היא שהסטודנטים יחזקו את ההכרה שלהם בחשיבות האמפתיה בעבודת הרופאים. "הצפייה באמצעות VR העניקה לי הרגשה כאילו אני באמת נמצאת בסיטואציה, מנותקת מהסביבה וצופה בה פעם אחת דרך עיניי הרופא, ופעם אחת דרך עיניי המטופלת", אומרת הנא אבו רביעה, סטודנטית בשנה האחרונה בתוכנית ה-4 ללימודי רפואה בפקולטה.

סטודנטית נוספת שיתפה שהיא עצמה חוותה מתן בשורה מרה מרופא לא אמפתי, ומאוד התחברה למטופלת בסרטון ה-VR ולחשיבות האמפתיה ביחסים בין הרופא למטופל. "זו הייתה חוויה יוצאת דופן וראשונה מסוגה עבורי. זכיתי לחוות מפגש מבלי להיות בו פיזית. חוויתי את הרגשות, האווירה, המבטים, שפת הגוף ואת האירוע בצורה חדשנית ובלתי רגילה, והכי חשוב - כזו שמעניקה לי את מלוא הכלים והלמידה להם אני זקוקה". ד"ר יורי פרליץ אומר כי "הממצאים הראשוניים של המחקר שלנו מלמדים על עליה מיידית בחשיבות ערך האמפתיה ותרומתה הייחודית והרבה של הסדנה שלנו בתחום זה".

האפליקציה פותחה, עוצבה והופקה ע"י חברת Virtualion AR/XR studio.

 

 

לתוכניות הלימוד בפקולטה לרפואה