Skip to main content
26.04.2024 | יח ניסן התשפד

הודעת ור"ה על ההפגנות האלימות וגילויי האנטישמיות בקמפוסים בארה"ב

ראשי אוניברסיטאות המחקר בישראל: "חופש הביטוי הוא נשמת אפן של הדמוקרטיה ושל האקדמיה, אבל הוא אינו מתיר אלימות ואת הקריאה להשמדת מדינת ישראל"

תמונה
אוניברסיטת בר-אילן

אנו, ראשי אוניברסיטאות המחקר בישראל, מביעים בזאת את דאגתנו העמוקה אל מול גילויי האלימות הקשה, האנטישמיות והאנטי ישראליות ששוטפים את הקמפוסים של רבות מהאוניברסיטאות המובילות בארה"ב, בתמיכת ארגונים פלסטיניים ובהם ארגוני טרור. אנו רואים בחומרה רבה את המצב בו סטודנטים ואנשי סגל ישראלים ויהודים חוששים מלהגיע לקמפוסים או להזדהות כיהודים פן ייפגעו פיזית.

אין לנו ספק שראשי האוניברסיטאות הללו פועלים על מנת להילחם בגילויים אלו, ושההתמודדות שלהם עם קבוצות מתפרעים מוסתים ושטופי שנאה הינה מורכבת, קשה ובמקרים קיצוניים דורשת כלים החורגים מארגז הכלים הנתון בידי הנהלת אוניברסיטה.

חופש הביטוי וחופש ההפגנה הם נשמת אפה של הדמוקרטיה בכלל, ושל החיים האקדמיים בפרט, ואנו ממשיכים להכיר בחשיבותם גם ובעיקר בימים קשים אלו. עם זאת, חופש הביטוי וההפגנה אינו מתיר מהלכים אלימים או איום על קהילות ואינו כולל את חופש השיסוי ואת הקריאה להשמדת מדינת ישראל.

אנחנו מחזקים את ידיהם של הסטודנטים וחברי הסגל היהודים והישראלים בשעה קשה זו. אנחנו נסייע למדענים וסטודנטים יהודים וישראלים המעוניינים בכך, להיקלט באוניברסיטאות בישראל, ולמצוא כאן בית אישי ואקדמי.

פרופ׳ אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן, יו״ר ור״ה
פרופ׳ אהוד גרוסמן, נשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון
פרופ׳ דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ׳ אלון חן, נשיא מכון ויצמן למדע
פרופ׳ אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ׳ אורי סיון, נשיא הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
פרופ׳ אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל-אביב
פרופ׳ ליאו קורי, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ׳ רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה

ורה על המצב בקמפוסים בארהב - 26 באפריל 2024

VERA - On events on campuses - 26 April 2024

עוד כתבות שיעניינו אותך