Skip to main content
04.07.2024 | כח סיון התשפד

134 רופאים ורופאות בוגרי בר-אילן קיבלו תואר MD

הטקס נערך בקמפוס הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, בצפת. 40% מכלל הבוגרים מתעתדים להשתלב במרכזים הרפואיים בצפון הארץ

תמונה
הפקולטה לרפואה

75 רופאות ו-59 רופאים יצאו ביום שני ה-8.7.24 ממסדרונות הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של בר-אילן בגליל, לאחר שקיבלו באופן רשמי את הסמכתם. הרופאות והרופאים החדשים שלנו יוצאים אל השטח בתקופה מורכבת מאין כמותה, כשאנו בעיצומה של מלחמה מרובת נפגעים גם באזור הצפון, בו ממוקמת הפקולטה. יש בקרבם משרתי ומשרתות מילואים, מפונות ומפונים, וכאלה שספגו אובדנים טראגיים. 

83  מתוך הרופאים והרופאות החדשים שלנו הם בוגרי המסלול הארבע שנתי, המיועד לבוגרי תואר ראשון בתארים מדעיים. 51 מהם הם בוגרי המסלול התלת שנתי, המיועד לסטודנטים ישראלים אשר סיימו בהצלחה שתי שנות לימוד קדם קליני מלאות בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל. 40% מכלל הבוגרים מתעתדים להישאר בצפון ולהשתלב במרכזים הרפואיים שבו.

"ניטענו ע"י האוניברסיטה בצפת מתוך תחושת שליחות ציונית, לחזק את מערכת הבריאות בגליל" אומרת דיקנית הפקולטה לרפואה, פרופ' אורלי אבני. "לפקולטה לרפואה מסונפים שישה בתי חולים באזור הצפון, ומאות מרכזי רפואה קהילתיים של קופות החולים. למעלה מ-1100 רופאים מלמדים בפקולטה ובמרכזים הרפואיים המסונפים. אנחנו מחויבים לחינוך רפואי מצטיין ולהצמחת דור חדש של רופאות ורופאים, שיהפכו את הגליל לחבל ארץ המצטיין בשרותי הרפואה. יחד עם זאת, בוגרנו משתלבים היטב בכל המרכזים הרפואיים בארץ"

פרופ' אבני רואה בהשתלבות הרופאים והרופאות החדשים בבתי החולים שבגליל הצלחה. אחת ממטרותיה המוצהרות היא לחבר את הסטודנטים והסטודנטיות של הפקולטה לגליל עוד בתקופת לימודיהם, בין היתר באמצעות שילוב קורסים בתוכניות ההוראה החושפים אותם לקהילה הגלילית ולמערכת הבריאות שלה. "ההצלחה שלנו נזקפת לטובת ההנהלה והסגל האקדמי, הקליני והמנהלי, המחויב בכל עוצמתו להצלחת החזון של פקולטה לרפואה מצטיינת בגליל".
 

לתוכניות הלימוד בפקולטה לרפואה