Skip to main content
28.01.2024 | יח שבט התשפד

איסוף מוזיקה בסטרימינג מגביר את ההנאה מהאזנה

מחקריו של פרופ' עופר ברגמן מהמחלקה למדעי המידע, מדגישים את תפקידו החיוני של איסוף מוזיקלי בעיצוב החוויה הסובייקטיבית של צריכת מוזיקה

תמונה
סטרימינג

סדרה של שלושה מחקרים שהוביל פרופ' עופר ברגמן מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר-אילן מגלה קשר בין אספנות מוזיקלית ובין הנאה מהאזנה בעידן הסטרימינג. המחקרים בחנו את השפעת המעבר ליישומי הסטרימינג (הזרמת מדיה) על גודל האוספים ומידת ההנאה מהמוזיקה, והממצאים מלמדים שאיסוף מוזיקה מגביר באופן מובהק את ההנאה מהאזנה.

אנשים החלו ליצור לעצמם אוספים מוזיקליים מאז שהומצא הגרמופון, לפני יותר ממאה שנה. יישומי סטרימינג מאפשרים למשתמשות ולמשתמשים ליצור לעצמם אוספים מוזיקליים בכל גודל שהוא ללא עלות נוספת מעבר לתשלום הקבוע, למשל באמצעות סימון "לייק" ביישום "ספוטיפיי" והוספת השיר הנבחר לפלייליסט. אולם יישומים אלה גם מאפשרים האזנה למוזיקה מועדפת מבלי לאסוף אותה קודם, על ידי חיפוש ושימוש באלגוריתם ההמלצות של היישום. כך, לראשונה בהיסטוריית צריכת המוזיקה, אין צורך באיסוף מוזיקה (בעזרת תקליטים, קלטות, דיסקים וכדומה) כדי ליהנות ממנה.

במאמר הראשון בסדרה, מציג צוות המחקר ניסוי איכותני שבו ביטאו מראיינות ומרואיינים ירידה בהתרגשות לקראת שמיעת מוזיקה בנוף הטכנולוגי-צרכני הנוכחי. שפע השירים הזמין בתמורה לתשלום נמוך או אף בחינם נתפס כמוזיל את ההערכה הסובייקטיבית של מוזיקה. מחקר המשך שבוסס על שאלונים אכן הראה ירידה חדה בגודל האוספים המוזיקליים לנוכח המעבר לשימוש ביישומי סטרימינג. לצד זאת, המחקר חשף גם את היתרונות של אוספי סטרימינג: נמצא קשר חיובי בין גודל האוסף ובין ההנאה מהאזנה. הממצא הוביל לדיון בתיאוריות פסיכולוגיות שעשויות להסביר את מה שנראה כסתירה.

כדי לצלול לעמק הקשר בין איסוף מוזיקה ובין ההנאה מההאזנה לה, צוות המחקר ביצע ניסוי מבוקר, שבו המשתתפות והמשתתפים התבקשו לדרג את הנאתם מהאזנה למוזיקה בזמן אמת באמצעות שימוש בממשק צ'ט-בוט, לפני איסוף מזיקה ואחריו. התוצאות, שפורסמו בכתב העת Personal and Ubiquitous Computing, מדגימות שהרמת הנוכחיות של הנאה מהאזנה למוזיקה נמוכות יחסית. נוסף על כך המשתתפים דיווחו שפעולת האיסוף הייתה מהנה ולא מכבידה. חשוב במיוחד, הממצאים מלמדים שהאזנה לאוסף המוזיקלי הגבירה את הנאת המשתמשות והמשתמשים.

במשך יותר ממאה, אנשים אספו מוזיקה. עם עלייתם של שירותי הסטרימינג, המשתמשות והמשתמשים החלו להסתמך יותר ויותר על אלגוריתמים כדי לבחור לעצמם שירים, לעתים תוך התעלמות מהאפשרות ליצור לעצמם אוסף מוזיקלי אישי. צירוף שלושת המחקרים שהוביל פרופ' ברגמן מצביע בבירור שיש מקום להערכה מחודשת של האוצרות המוזיקלית האישית. באמצעות עידוד המשתמשות והמשתמשים ליצור לעצמם אוספים אישיים בתוך יישומי הסטרימינג, הנאתם ממוזיקה עשויה להתחזק באופן ניכר. 

פרופ' ברגמן אופטימי לנוכח הממצאים. "המחקרים שלנו מדגישים את תפקידו החיוני של איסוף מוזיקלי בעיצוב החוויה הסובייקטיבית של צריכת מוזיקה," הוא מסביר. "באמצעות מעורבות פעילה של יצירת אוסף בתוך פלטפורמות הסטרימינג, המשתמשים יכולים להגביר את רמות ההנאה שלהם וייתכן שגם להצית מחדש את תשוקתם למוזיקה. המחקר פותח פתח לכיוונים חדשים בתחום פיתוח יישומי הסטרימינג וכן עבור המאזינים והמאזינות. באמצעות הכרה במשמעותו של איסוף מוזיקלי בעידן הסטרימינג, ניתן להגיע לאיזון הרמוני בין המלצות האלגוריתם ובין אוצרות אישית, דבר שעשוי להוביל למסע מוזיקלי מועצם ומעשיר".