Skip to main content
10.09.2020 | כא אלול התשפ

אוניברסיטה משפיעה במדע ובמחקר

משפיעים על המחר, היום

תמונה
מדע ומחקר ראשי חדש

אוניברסיטת בר-אילן יצרה לעצמה שם עולמי כמוסד מחקר מוביל ומשפיע, וצברה הישגים משמעותיים בתחומים רבים ומגוונים, בהם ננוטכנולוגיה, רפואה, רשתות וסייבר, סביבה ואנרגיה ירוקה, תולדות ארץ ישראל וארכיאולוגיה, הנדסה, פיזיקה, מדעי היהדות, לשון עברית ועוד.

הגישה המרכזית בתפיסת המחקר של אוניברסיטת בר-אילן היא מחקר מונע-אתגרים, באמצעות מרכזי אימפקט בינתחומיים. מרכזים אלה מאגדים חוקרים וסטודנטים מתחומי ידע שונים, המתמודדים עם בעיות מורכבות שפתרונן עשוי להשפיע באופן משמעותי על עולמנו. האתגרים בהם עוסקים מרכזי האימפקט מכסים טווח רחב של תחומים אקדמיים ועוסקים בין היתר בנושאים כמו הנעה חשמלית, סיבוכיות קוונטית, ערים חכמות, רפואה מותאמת אישית, פסיכולוגיה; אתגרים נוסים המשפיעים על החברה, הכלכלה, הטכנולוגיה, הפוליטיקה, על איכות החיים הפרטית, ואף על התרבות.  

ערכה לבדיקות קורונה

 בר-אילן קלטה בשנים האחרונות עשרות חוקרים ומדענים מבטיחים מישראל ומחו"ל, במטרה לקדם הישגים בתחומים המדעיים השונים, כגון מדעי המוח, מדעי הסביבה, חקר הסרטן והאיידס, רפואה וביולוגיה ימית.

אתר רשות המחקר מספק מידע למשתמשים על המחקר והפיתוח באוניברסיטה, ומשמש בין היתר אמצעי להעברת מידע לחוקרים באוניברסיטה על בקשות למימון מחקרים.

ביראד - חברה למחקר ופיתוח בע"מ (
BIRAD), היא שלוחה של האוניברסיטה המקדמת את מסחור הטכנולוגיות החדשניות, שאותן מפתחים חוקרי בר-אילן.BIRAD מעודדת מדענים לקדם את מחקריהם למיזמים יישומיים ותעשייתיים. היא מעורבת בפיתוח פטנטים, בהגשת בקשות למימון ובמסחור.BIRAD מקדמת בברכה כל הזדמנות לשיתוף פעולה עם חברות פרטיות. שיתופי פעולה כאלה מאפשרים חילופי ידע ומומחיות בין האקדמיה לבין המגזר הפרטי.

ביראד - חברה למחקר ופיתוח בע"מ חברה בארגון חברות היישום בישראל.

 

לכל המחקרים