Skip to main content
09.02.2021 | כז שבט התשפא

מובילים בשביעות רצון סטודנטים

אוניברסיטת בר-אילן דורגה במקום השני בשביעות רצון הסטודנטים בסקר של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית בתשפ"א

תמונה
כתבה

אוניברסיטת בר-אילן דורגה במקום השני בשביעות רצון הסטודנטים בסקר השנתי של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. הסקר בדק את שביעות רצון הסטודנטים בפרמטרים רבים, שכולם הושפעו מסמסטר האביב האחרון, ברקע משבר הקורונה. במקום הראשון בסקר דורגה האוניברסיטה הפתוחה, שמתאימה במהותה ללמידה מהבית

הסקר שנערך באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות", כלל גם שאלה שנגעה לשביעות רצון מהלימודים המקוונים. 45% מהסטודנטים היו בעד למידה משולבת, 40% בעד למידה בקמפוס ורק 15% מעוניינים ללמוד מהבית. ממענה לשאלות נוספות עלו אתגרים אחרים הקשורים לאיכות ההוראה המקוונת, הקושי האישי להתמודד עמה וכן קשיים כלכליים שמעמידים בסימן שאלה את המשך לימודיהם של סטודנטים רבים.

אוניברסיטת בר-אילן פועלת בהתמדה לשפר את חוויית הלמידה מרחוק ולהעניק שירות איכותי, נגיש וזמין בערוצי הדיגיטל.