Skip to main content
08.03.2021 | כד אדר התשפא

כמה צריך לחסן כדי לנצח את הקורונה?

פרופ' סיריל כהן מהפקולטה למדעי החיים אומר כי כדי לחזור לחיים נורמליים בישראל, 93,000 תושבים נוספים צריכים להתחסן

תמונה
חיסון

לאחר שנה מאז שהתחלנו לחיות תחת מגבלות הקורונה, שלושה סגרים וכחודשיים וחצי מתחילת מבצע החיסונים, אפשר לעשות סיכום ביניים.

פרופ' סיריל כהן, מומחה למערכת החיסון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, מתבונן בנתונים המספריים, מציע לחזור לשגרה ומעריך כמה אנשים נוספים צריכים להתחסן כדי שנוכל לעשות זאת.

פרופ' כהן סבור שיש לשנות אסטרטגיה ולעבור מקביעת מדיניות על פי מספר הנדבקים לקביעת מדיניות על פי מספר המקרים הקשים. לפי גישה זאת, כדי לחזור לחיים נורמליים, 93,000 תושבים נוספים צריכים להתחסן - זה יעד שניתן להשיגו ביום חיסונים אחד.

המספר חושב בהתייחס לכמה נתונים: יעילות החיסון שנאמדת ב-95%; מספרם המוערך של האנשים שלא חלו בקורונה, לא התחסנו ועלולים למות מהמחלה, העומד על 5,000; ומספרם של בני ה-60 ומעלה. אם 93,000 בני 60 מעלה יתחסנו, מספרם של האנשים העלולים למות מקורונה יצטמצם ל-1,000. המשמעות היא שניתן יהיה לחזור לשגרה עם עומס מופחת על בתי החולים.

את הדברים הסביר פרופ' כהן באולפן Ynet, שבו הוא מתארח באופן קבוע כמומחה מאז פרוץ המגפה. ד"ר גלית קאופמן מקופת חולים מכבי, שהתארחה באולפן לצדו, הסכימה עם ההערכות ואמרה שהגרפים של כל קופות החולים מצביעים על ירידה מובהקת בתחלואה מאז שהחלו החיסונים.