Skip to main content
18.04.2021 | ו אייר התשפא

סולידריות חברתית באוניברסיטת בר-אילן

כוח משימה סטודנטיאלי הוקם במסגרת "תקווה ישראלית באקדמיה", להתמודדות עם האתגרים החברתיים שנוצרו בעקבות משבר הקורונה

תמונה
solidarity

כוח משימה לאומי-סטודנטיאלי, גדול ומגוון, הוקם באוניברסיטת בר-אילן בשנה האחרונה, במסגרת תקווה ישראלית באקדמיה. הכוח הוקם בעקבות קריאתם של המשרד לשוויון חברתי והתאחדות הסטודנטים, להקמת קבוצות פעולה שיסייעו בהתמודדות עם האתגרים החברתיים והאזרחיים שזימנה תקופת הקורונה.

הצוות שהוקם בבר-אילן תחת הכותרת "כוח משימה: לכידות חברתית", מאחד חברי סגל וסטודנטים ממחלקות שונות, וכולל תשע קבוצות משימה עם יוזמות חדשניות שיש להן מכנה משותף: הרצון ליזום ולפעול למען לכידות בחברה הישראלית.

 הקבוצות שהוקמו:

סטודנטים בהתמחות מוגבלות שכלית פועלים למען סטודנטים ממיגוון תרבויות עם וללא מוגבלות, בהובלתה של פרופ' חפציבה ליפשיץ מביה"ס לחינוך.

צוות שמתמקד בגישור בקמפוס מתמודד עם סכסוכי קורונה. חברי הצוות עוסקים בסוגיות משפטיות ומוסריות הקשורות למשבר הקורונה ואשר עומדות בלבן של השסעים בחברה הישראלית במטרה להציע פתרונות וכללי התמודדות למשבר  שייטיבו את עיבוד הסכסוך. הפתרונות והתהליכים הנלווים להם יכונסו לנייר עמדה ויוצגו ביום עיון שיוקדש לנושא, בהובלת פרופ' מיכל אלברשטיין מהפקולטה למשפטים, ד"ר רויטל חמי זינימן ועו"ד שרי קנר מהקליניקה לגישור וישוב סכסוכים.

צוות נוסף עוסק בסוגיות של תיווך שפתי ומעניק תמיכה אקדמית לסטודנטים לצד לימודי שפה ותרבות ערבית. בצוות זה סטודנטים דוברי עברית יסייעו לסטודנטים ערבים במטלות האקדמיות והסטודנטים הערבים ילמדו את הסטודנטים היהודים ערבית מדוברת. את הצוות מובילה ד"ר נסיה שמר מהמחלקה למזרח תיכון.

בתחום המשפט והחברה בישראל ביום שאחרי הקורונה, פועל צוות המרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, בהובלת ד"ר משואה שגיב  וד"ר אורי אהרונסון.

צוות העוסק בקידום סטודנטים עם מוגבלות ולקות למידה, במטרה לשלבם בהצלחה באקדמיה כולל סטודנטים חונכים מכלל המחלקות. חברי צוות זה יסייעו וילוו סטודנטים עם מוגבלות ולקות למידה הן בפן הלימודי והן בפן החברתי בהנחייתה של שרון קז'אן מדיקנט הסטודנטים.

צוות בתחום מדעי המחשב מעניק חניכה לסטודנטים מתקשים מהמגזר הערבי בראשותו של פרופ' דוד סראנה.

ועדת גיוון ושותפות (diversity ) שהוקמה לצורך כוח המשימה, כוללת שלושה רבדי פעילות דיון, המלצות ויזימה סביב נושאים הקשורים לגיוון ושותפות. את פעילות הוועדה מובילה דיקנית הסטודנטים פרופ' נירה משעל, והממונה על פרויקט "תקווה ישראלית באקדמיה", ד"ר ליאת פרידגוט נצר.

צוות סטודנטים יהודים וערבים מלמדים זה את זה עברית וערבית ומעניקים תמיכה אקדמית הדדית. צוות זה פועל בשיתוף תוכנית החונכות "מעיין במדבר".

תערוכה רב-תרבותית של מיצגים אומנותיים ברוח דיאלוג, גיוון ושותפות אמורה להיפתח לקראת יום הגיוון הבינ"ל ב-21.5.21. התערוכה תהיה פרי יצירתם של סטודנטים אומנים המציגים סיפורי זהות, גיוון והכלה של סטודנטים אחרים עמם עבדו.  

הממונה על התוכנית, ד"ר פרידגוט נצר אומרת כי מבין כל המוסדות, אוניברסיטת בר-אילן היא המוסד שהציב את הכח הגדול ביותר, בהפרש ניכר משאר המוסדות.