Skip to main content
28.04.2021 | טז אייר התשפא

מי יטפל במטפלים?

פרופ' נעה וילצ'נסקי מהמחלקה לפסיכולוגיה חברה לצוות מחקר בינלאומי כדי למצוא פתרונות פסיכולוגיים, חברתיים וטכנולוגיים שיקלו במעמסה המוטלת על בני המשפחה המטפלים

תמונה
טיפול

1.2 מיליון איש, כ-20% מכל הבוגרים במדינת ישראל, נשים וגברים, עוסקים בתפקיד חברתי משמעותי וחשוב ביותר: הם בני משפחה מטפלים. אנשים אלה, נוסף על עבודה לפרנסתם ולחיי המשפחה שהם מקיימים, מקדישים שעות רבות לטיפול בבני משפחה, שכנים או חברים קרובים הזקוקים לעזרה רציפה עקב גיל מתקדם או התמודדות עם נכות או מחלה כרונית.

כדי למצוא פתרונות יצירתיים שיקלו על הנטל של בני משפחה מטפלים הוקם הצוות המחקרי הבינלאומי Entwine בשיתוף ארגונים ללא מטרת רווח כמו Caregivers-Israel. מטרתו של הצוות לפתח, להפיץ ולהטמיע פתרונות פסיכולוגיים, חברתיים וטכנולוגיים עבור בני משפחה מטפלים.

מעבדתה של פרופ' נעה וילצ'ינסקי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן שותפה למחקר זה. לדבריה, בני המשפחה המטפלים מבצעים את משימת הטיפול באהבה ובחפץ לב בדרך כלל. אך מדובר במאמץ לא מבוטל, הדורש השקעת זמן, מחשבה וגם מימון עצמי.

מחקרים רבים מעידים על תחושת המצוקה והקושי של בני משפחה מטפלים ואף על בעיות רפואיות ששכיחות בקרבם יותר מאשר בקרב אנשים שאינם בני משפחה מטפלים. התפרצות מגפת הקורונה לא הקלה על בני המשפחה המטפלים. בסקר בינלאומי עדכני שכלל 14 מדינות ברחבי העולם (לא כולל ישראל) דיווחו בני ובנות משפחה מטפלים על עלייה משמעותית במספר שעות התמיכה שהם מספקים לבני משפחותיהם הנזקקים ועל מידה רבה הרבה יותר של מצוקה ונטל מאז פרוץ המגפה.

בשלב הראשון המחקר יוצא לדרך עם סקר בינלאומי על הצרכים של בני משפחה ומטפלים ושל מטופליהם. החוקרים מבקשים לקבל תמונה מפורטת ככל הניתן של בעיותיהם של בני המשפחה המטפלים בארץ וצורכיהם. אם אתם ואתן בני ובנות משפחה מטפלים או נעזרים בבני משפחה עקב התמודדותכם עם זקנה, מחלה או נכות, אתם מוזמנים להשתתף בסקר ולסייע לצוות המחקר לקבל תמונה מלאה ומדויקת של המצב בישראל.

לסקר