Skip to main content
21.06.2021 | יא תמוז התשפא

פרופ' שרית קראוס באקדמיה הלאומית למדעים

מחקרה של פרופ' קראוס בתחום הבינה המלאכותית מתמקד בתחום של "סוכני תוכנה חכמים" ובמערכות מרובות סוכנים

תמונה
kraus

ברכות לפרופ' שרית קראוס, ראש תחום בינה מלאכותית במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, שנבחרה לאחרונה כחברה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מחקרה של פרופ' קראוס בתחום הבינה המלאכותית מתמקד בתחום של "סוכני תוכנה חכמים" (IA) ובמערכות מרובות סוכנים (MAS), כולל בני אדם ורובוטים.

בעבודתה מנסה פרופ' קראוס להבין כיצד ניתן ליצור בצורה הטובה ביותר סוכנים שיתקשרו עם בני אדם באופן מיומן. לשיטתה, מידול של התנהגויות אנושיות, שבעזרתו ניתן יהיה לחזות את קבלת ההחלטות שלהם, הוא הדרך ליצור את האינטראקציה הזאת. יישומי מחקרה של פרופ' קראוס משמשים בתחומים רבים, ביניהם בטיחות גופנית, מכוניות חכמות, אימון, מערכות המלצה, ניהול משא ומתן אוטומטי ועוד.

פרופ' קראוס היא גם חוקרת עמיתה במרכז הרב תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר-אילן. ב-2018 יצא לאור ספר משותף לה ולד"ר אריאל רוזנפלד Predicting Human Decision-Making: From Prediction to Action. הספר מצטרף לשורה ארוכה מאוד של פרסומים וכנסים שבהם הציגה פרופ' קראוס את פירות עבודתה המחקרית, החל מ-1983.

פרופ' קראוס ייסדה את תחום המחקר של מערכות אוטומטיות המקיימות משא ומתן ופיתחה לראשונה אלגוריתמים ליצירת קואליציות (שיתופי פעולה זמניים) בין מערכות ממוחשבות. בשנת 2010 קיבלה את פרס א.מ.ת. והיא האישה הראשונה מבר-אילן שנבחרה כחברה פעילה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הגוף המדעי הבכיר ביותר הפועל לטיפוח ולקידום המדע בארץ.

רקטור האוניברסיטה פרופ' אמנון אלבק בירך את פרופ' קראוס על הצטרפותה לאקדמיה הלאומית למדעים ומנה את הישגיה האקדמיים הרבים והחדשנות שבמחקריה.