Skip to main content
08.07.2021 | כח תמוז התשפא

האם יש צורך בחיסון שלישי

ההחלטה על מתן חיסון שלישי, לדברי פרופ' סיריל כהן מהפקולטה למדעי החיים, תלויה ביעילותו של החיסון וזו עדיין גבוהה עבור רוב האוכלוסייה - הן בחו"ל והן בישראל, למעט אוכלוסיות בסיכון

תמונה
covid

לנוכח ההתפרצות המחודשת של מחלת הקורונה, והופעתם של זנים מדבקים במיוחד כמו דלתא ודלתא פלוס, עולות בישראל השאלות לגבי נחיצותו של חיסון שלישי. פרופ' סיריל כהן, מומחה למערכת החיסון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורנה, סבור שמוקדם עדיין לקבוע האם החיסון השלישי הכרחי. לפני שמערכות הבריאות מקבלות החלטה, יש לבחון נתונים על ההתפרצות הנוכחית של נגיף קורונה מזן דלתא ולבדוק עד כמה החיסון שרוב האוכלוסייה קיבלה מגן מפניו.

הזן החדש של קורונה (דלתא ודלתא פלוס) מדבק יותר מהזן המקורי בשל מוטציות בחלבון הקוצן, החלק שבעזרתו נצמד הנגיף לתאים האנושיים. נראה שההדבקה בזן החדש מסיבית יותר ומהירה יותר, אך השאלות החשובות הן האם דלתא ודלתא פלוס גורמים לתחלואה קשה יותר וכן האם החיסון הקיים מגן מפניהם או לא. הבדיקות השגרתיות אינן מאבחנות את זן הנגיף אלא מספקות רק תשובה בינארית האם האדם נדבק או לא נדבק בקורונה. קביעת זן הנגיף מצריכה ריצוף גנטי, כלומר בדיקה יקרה מעט יותר עם המתנה ארוכה יותר לתשובות. לכן כעת, משנראה שהזן החדש התפשט, ניתן לבצע רק בדיקות מדגמיות לאיתורו.

לפי נתונים מחו"ל חיסון mRNA, שבו נעשה שימוש בישראל, מספק הגנה מפני קורונה ליותר מכמה חודשים, מגן ב-88% מפני הידבקות עם תסמינים וב-96% מפני אשפוז. הנתונים ממשרד הבריאות בארץ מראים יעילות דומה לגבי מניעת אשפוז אך נמוכה יותר לגבי הידבקות. אלה נתונים טובים ביחס למחלה שעלולה להיות מסוכנת. נתונים עדכניים מלמדים שהחיסון מספק חיסוניות מתמשכת. ההחלטה לתת חיסון שלישי צריכה להישען על נתונים המראים על ירידה באפקט החיסוני. אם יוחלט בסופו של דבר לתת מנת חיסון שלישית, יש לשקול לכלול בה את הזן החדש אם יתאפשר. בכל מקרה, אין כרגע מידע המעיד על צורך בחיסון שלישי גורף לכל מי שקיבל כבר את שתי מנות החיסון.

עם זאת פרופ' כהן מסייג ואומר כי כן ראוי לשקול מתן מנה שלישית לאוכלוסיות בסיכון ולאנשים עם מערכת חיסון חלשה, אך שוב – יש לבחון נתונים סטטיסטיים ולקבוע לגבי כל קבוצה בנפרד (לדוגמה, אנשים שעברו השתלת איברים, חולי סרטן, אנשים עם מחלות חיסוניות) האם נכון לחסן אותה. לגבי חיסון בני נוער, ההחלטה צריכה להיות אישית ובכל מקרה לא להסתמך על תוקף החיסונים שבמלאי או על שמועות שנפוצות בתקשורת.

השורה התחתונה היא שההחלטה על מתן חיסון שלישי צריכה לקחת בחשבון את יעילות החיסון הקיים כלפי האוכלוסייה הכללית וכלפי אוכלוסיות בסיכון. החלטות הנוגעות לזנים החדשים צריכות לקחת בחשבון את המסוכנות שלהם ואת העמידות או אי העמידות שלהם בפני החיסון הקיים.

פרופ' כהן אומר כי אינו סבור שיש לחזור למדיניות ההגבלות הקשוחה, אך כן לדרוש הגבלות מסוימות, למשל על התקהלות במקומות סגורים או כדי להגן יתר על מידה על אוכלוסיות פגיעות.

עוד כתבות שיעניינו אותך