Skip to main content
23.08.2021 | טו אלול התשפא

הכירו את פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון

תמונה
פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון

2/8/2021

כיצד מעוצבים דיני קניין רוחני? האם נשים ובני מיעוטים אתניים מועדים לאפליה בתחום זה? בשאלות אלה ונושאים נוספים הקשורים בקניין רוחני וכן בתחום של רגולציית חדשנות מדעית עוסקת פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון, חוקרת בתחום הקניין הרוחני, משפט וטכנולוגיה ודיני קניין, הנמנית עם החוקרים והחוקרות זוכי פרס הרקטור לחדשנות בשנת תש"פ

בשורת מאמרים שפרסמה לאחרונה, מצביעה פרופ' מרקוביץ-ביטון על שלושה מוקדים להטיות חלוקתיות בתחום הקניין הרוחני כלפי נשים וקבוצות מיעוטים: עלויות רכישת הזכויות ואכיפתן, בחינת הזכויות, והבנת ערך רישומן. על רקע זה היא בחנה את עיצוב דיני הקניין הרוחני, והציעה לתקנם, לרבות על ידי יצירת מסלול לזכויות לא רשומות, בחינת בקשות "עיוורת" וצמצום הפער בין זכויות רשומות לבלתי רשומות. בנוסף, במחקר אמפירי חלוצי שעתיד להתפרסם בקרוב היא בוחנת כיצד מגדר ושיוך אתני של מבקשי בקשות לסימני מסחר בארה"ב משפיעים על הליכי בחינתן, וחושפת כי נשים ובני מיעוטים אתניים מיוצגים בחסר בקרב המבקשים. כמו כן, בשונה מהטיות נגד נשים בבחינת פטנטים, לא נמצאו הטיות דומות בבחינת סימני המסחר וסיכויי ההצלחה של הנשים נמצאו גבוהים מאלו של הגברים.

פרופ' מרקוביץ-ביטון, חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, חקרה ופרסמה לאורך השנים, מאמרים בכתבי עת מובילים בארץ ובחו"ל במגוון נושאים בתחומי התמחותה: הגנה על מאגרי מידע, מסחור מידע מדינתי, הפללת הפרות בתחום הקניין הרוחני, חשיבה מחודשת על דיני הקניין הרוחני בסביבה הטכנולוגית החדשה, בחינה ביקורתית של הליכי מיון ליישובים קהילתיים בישראל, הגישה הלאומית לחיסונים והיקף הגנת פטנט לחיסונים, מסחור ידע אקדמי במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובארה"ב, ההשלכות החלוקתיות של רישום זכויות במקרקעין ועיון אמפירי ותאורטי בהשלכות החלוקתיות של רישום זכויות בקניין רוחני.

פרופ' מרקוביץ-ביטון היא בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ובית הספר למשפטים באוניברסיטת מישיגן והייתה מלגאית בתר-דוקטורט של חברת מיקרוסופט באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה. היא זכתה בעברה במלגת קרן פולברייט ומלגת קרן אייסף ללימודי דוקטורט, במענק מארי קירי מטעם האיחוד האירופי, מלגת אלון לחוקרים מצטיינים, פרס צלטנר לחוקר צעיר בתחום המשפט, פרס אמנון גולדנברג למאמר מצטיין לחוקרים בתחום הקניין הרוחני ופרסים נוספים על עבודה המחקרית. היא זכתה גם בפרס אדמונד ספרא בגין עשייתה החברתית לצמצום פערים במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. לאורך השנים היא הייתה מרצה אורחת באוניברסיטאות מובילות בארה"ב, בהן אוהיו סטייט, מיאמי ודה פול.