Skip to main content
06.10.2021 | ל תשרי התשפב

טיפים לשיפור ההוראה ההיברידית

חלוקת השיעור למקטעים, מתן אפשרות ביטוי גם ללומדים מרחוק, פנייה לכיוון המצלמה ועוד טיפים חשובים שיהפכו את ההוראה והלמידה ההיברידית לאפקטיבית וגם מהנה. כתב והביא מניסיונו, ד"ר יוסי בן ציון מהמחלקה לפיזיקה.

תמונה
lecture

המעבר החד להוראה מקוונת יצר הזדמנות מצוינת לשילוב הוראה היברידית באקדמיה. אך לצד השילוב המבורך נוצרו אתגרים הן לסגל ההוראה והן לסטודנטים. המרצים דיווחו על חוסר יכולת לחוש את הכיתה וסטודנטים דיווחו על רצון בתקשורת פנים אל פנים עם המרצה וגעגוע לחיי קמפוס פעילים. הסרת מגבלות ההתקהלות לצד התקדמות החיסונים יצרה הזדמנות לאימוץ שיטת הוראה מקוונת והיברידית, המספקות מענה הן לאתגרי הלימוד והן לאתגרי הלמידה.  

הוראה היברידית - HyFlex 

שיטת הוראה שבמסגרתה הסטודנטים יכולים לבחור להגיע ללמוד בכיתה, להתחבר מרחוק באופן מקוון סינכרוני או לצפות בהקלטה. נראה ששיטה זו צפויה להיות אחת משיטות ההוראה המובילות ברחבי העולם בזכות הגמישות המרבית שהיא מאפשרת לצד מענה לאוכלוסיות שונות בתקופת ההתמודדות עם מגפת הקורונה. 

אומנם במסגרת ההוראה ההיברידית קיימים שיעורים פנים-אל-פנים אך חשוב לזכור שאין מדובר בהוראה פרונטלית מלאה, שכן חלק לא מבוטל מהסטודנטים והסטודנטיות בוחרים להתחבר לשיעור מרחוק. רשימת הטיפים-דגשים שלהלן תאפשר לנו ללמד בשיטה ההיברידית נכון יותר. 

חלוקה למקטעים

לא מדובר בשיעור פנים-אל-פנים מלא. הקשב של הסטודנטים מהבית מוסח בקלות בשל שפע הגירויים סביבם. בכל רגע נתון, המחשב שבאמצעותו הם צופים בשיעור יכול בקלות להציג רשת חברתית או סרט מרתק. חלוקת השיעור למקטעים קצרים ובמידת האפשר מתן הפסקה להתרעננות במהלכו תשמור את הסטודנטים בקשב ובקשר עם ההרצאה. 

מתן ביטוי ללומדים מהבית

הלומדים והלומדות מהבית נוטים להרגיש מחוברים פחות להרצאה. אנחנו רוצים לתת להם את התחושה שהם שווים ללומדים בכיתה ולכן במהלך השיעור רצוי לבצע עצירות מסודרות לשאלות מהכיתה ומהבית. כדאי לעודד את הלומדים והלומדות מהבית לשאול, לדוגמא ניתן להכריז "כעת נפנה לשאלות מהבית".   

מבט לעדשת המצלמה

בשיעור היברידי האתגר להביט בעדשת המצלמה גדול יותר משיעור מקוון, שהרי הסטודנטים נמצאים ממש מולך. אז לא! לא מעט מהם נמצאים ממש מבעד לעדשה. הביטו בהם - כך תתנו להם את התחושה שהם חלק מההתרחשות. 

קהילה משותפת ופעילה

נאמר כבר רבות על חשיבותה של למידה פעילה. הדבר נכון להוראה מקוונת אך נכון באותה מידה גם במסגרת ההוראה ההיברידית. כלים דיגיטליים כמו קהות, מנטימטר או לוחות שיתופיים שבמסגרתם גם הסטודנטים והסטודנטיות בכיתה וגם אלה שלומדים מהבית עונים על סקר או משתתפים במשימה, מגבשים את הכיתה ומביאה ללמידה מהנה וטובה יותר. נוסף על כך, המענה ניתן על ידי שתי האוכלוסיות וגורם להם לתחושה של כיתה אחת. 

פתיחת שיעור וסיום שיעור

בתחילת השיעור ברכו את הסטודנטים והסטודנטיות לשלום. שתפו שאתם שמחים לפגוש את הלומדים בכיתה ואת הלומדים בבית. אם אתם משתמשים בכלי המאפשר יצירת ענן מילים או לוח משותף, בקשו מהסטודנטים בכיתה ובבית לברך לשלום ולשתף בשלומם באופן וירטואלי. בסיום השיעור בקשו מהם לשתף "איך היה היום" או "דבר אחד חשוב שתיקחו מהשיעור היום". העריכו את המענה, הביעו אמפתיה וכנות.  

נהלים

השיטה חדשה לא רק לסגל, אלא גם לסטודנטיות ולסטודנטים. שיטה חדשה מצריכה נהלים ברורים ותאום ציפיות. תוכלו להדגיש שסטודנטים בבית שווים לסטודנטים בכיתה. כדי למנוע הסחות, כדאי לציין ששאלות נשאלות רק בזמנים שהמרצה יגדיר או תגדיר ושזמנים אלו מיועדים הן לסטודנטים בכיתה והן לסטודנטים בבית. רצוי להבהיר את היחס לצ'אט מאחר שהלומדים מהכיתה אינם יכולים להשתמש בו.  

שנת הוראה מוצלחת. 

עוד כתבות שיעניינו אותך