Skip to main content
22.11.2021 | יח כסלו התשפב

שיתוף פעולה מחקרי עם חברת החשמל

חוקרי המרכז לאנרגיה וקיימות, יעסקו בתחומי רשתות, בינה מלאכותית, אגירה, מימן ומתח גבוה

תמונה
נשיא האוניברסיטה

חברת החשמל ואוניברסיטת בר-אילן חתמו על הסכם שיתוף פעולה מחקרי. במסגרת זו יחקרו חוקרים מהמרכז לאנרגיה וקיימות של אוניברסיטת בר-אילן, תחומים מגוונים ביניהם רשתות, בינה מלאכותית, אגירה, מימן, יציבות זרם ומתח גבוה.

המגמה העולמית של מעבר לאנרגיות מתחדשות מחייבת יזמות וחדשנות, המרכז המחקרי שהוקם בקמפוס מייעץ, יוזם ומקדם מחקרים תוך בניית שיתופי פעולה עם גורמים בתעשייה. אוניברסיטת בר-אילן משקיעה מאמצים ומשאבים להרחבת הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת באמצעות שיתופי פעולה עם החברות המשפיעות ביותר, ובמסגרת זו נחתם ההסכם עם חברת החשמל. 

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן וכימאי המתמחה באנרגיות מתחדשות, אמר: "חברת החשמל היא חברה לאומית המובילה את משק האנרגיה בארץ ולכן שותפה טבעית עבורנו. אנו גאים לשתף עמה פעולה ולהציע את הידע האדיר הצבור באקדמיה לצורך קידום משק האנרגיה בישראל לטובת כל אזרחי המדינה. ריכוז גופי תעשייה החברים במרכז לאנרגיה וקיימות מייצר ממשק לשיתופי פעולה חדשים". 

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל, הוסיף: "מהפכת האנרגיה בארץ ובעולם מציבה בפני חברת החשמל אתגרים חדשים, ובאמצעות קידום ועידוד החדשנות וראייה כוללת של הנעשה בעולם, אנו עמלים לבחון פתרונות יצירתיים הצופים את פני העתיד. כל זאת ועוד, על מנת לעמוד ביעד המדינה לשנת 2030, שקבעה 30% אחוז ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, הצטרפות החברה למרכז האנרגיה והקיימות של בר-אילן חשובה לחברת החשמל מבחינה אסטרטגית, שכן מו"פ הוא נדבך אסטרטגי למהפכת האנרגיה. המרכז החדש יאפשר קשרים בין התעשיות השונות ובין האקדמיה ויאפשר לנו להגיע מוכנים יותר לעתיד". 

פעילותו של מרכז האנרגיה והקיימות של בר-אילן מתמקד באנרגיה סולארית, תאים פוטו-וולטאים, כלכלת מימן, תאי דלק, חומרים מורכבים, פיתוח ביו-דלקים, ננו-טכנולוגיה ובינה מלאכותית. חוקרי המרכז בעלי מוניטין בינלאומי בתחומי המרת אנרגיה, כגון מערכות צבירה והמרה של אנרגיה, יצור ואחסון מימן, פיתוח סוללות נטענות, קבלי-על, רשתות חשמליות, מוליכות-על ומיתוג יעיל, סוללות בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה ומערכות לאגירת אנרגיה בהיקף גבוה.