Skip to main content
אמנות יהודיתיהודית
תואר ראשון
הפקולטה למדעי היהדות | אומנות יהודית

אמנות יהודית

הלימודים לתואר ראשון באמנות יהודית משלבים בין תאוריה לחוויה, בין מחקר ליצירה בסדנאות ובסיורים בשטח, ובין לימודי תולדות האמנות לטיפול באמצעות אמנות. סגל המחלקה, חוקרות וחוקרים מובילים ברמה הבין-לאומית, עוסק בחקר סוגיות באמנות היהודית והכללית, ומתמקד באופייה המיוחד של האמנות היהודית בתקופות שונות ברחבי העולם ובישראל. התוכנית משלבת לימודים עיוניים עם סיורים במוזיאונים, מפגש עם אמנים, הדרכות ושיעורים עם אוצרים ואספנים.

הסטודנטים שלנו