Skip to main content
לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי היהדות | לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

התוכנית לתואר הראשון ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה משלבת לימודי ארכאולוגיה עם מקורות היסטוריים במטרה להאיר את התרבות החומרית של תקופות העבר בארץ. התוכנית מקנה לסטודנטים תשתית תאורטית במגוון תחומים, ביניהם היסטוריה, ארכאולוגיה, גיאוגרפיה, בוטניקה וסביבה, וכוללת סיורים וחפירות לימודיות.

הסטודנטים שלנו