Skip to main content
תרבות צרפת (דו-חוגי)
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | תרבות צרפת

תואר ראשון בתרבות צרפת (דו-חוגי)

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בתרבות צרפת עוסקת בלימודי התרבות והשפה הצרפתית, עם תוכנית לימודים הכוללת מגוון קורסים בנושאי הספרות, התרבות, השפה וההיסטוריה הצרפתית. כמו כן, התוכנית שמה דגש על חוויית הזהות היהודית-צרפתית.

הסטודנטים שלנו