Skip to main content
לימודים קלאסיים
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | לימודים קלאסיים- יוון ורומא

לימודים קלאסיים

התוכנית לתואר ראשון בלימודים קלאסיים עוסקת בחקר העולם היווני והרומי על כל היבטיו: השפות, התרבות, הספרות, ההיסטוריה וההגות. במסגרת הלימודים בתוכנית רוכשים התלמידים היכרות מעמיקה עם אוצרות הרוח של התרבות הקלאסית היוונית והרומית, ונחשפים ליצירות המופת של הספרות הקלאסית, הטרגדיה והקומדיה, השירה, הפילוסופיה והנאום.

הסטודנטים שלנו