Skip to main content
ביוטכנולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החיים | מדעי החיים

ביוטכנולוגיה

התוכנית לתואר ראשון בביוטכנולוגיה עוסקת בשימוש בידע ביולוגי לפיתוח טכנולוגיות לרווחת האדם. התוכנית מכשירה את הסטודנטים ברמה המעשית לנצל את תהליכי החיים של מערכות ביולוגיות על מנת לייצר מוצרים הקשורים בתחומים כמו תעשייה, רפואה, קוסמטיקה, חקלאות ואיכות הסביבה. בתוכנית זו נלמדים כל קורסי הליבה הנדרשים לתכנית הארבע-שנתית לרפואה.

הסטודנטים שלנו