Skip to main content
מדעי המוח
תואר ראשון
היחידה ללימודים בין תחומיים | מדעי המוח לתואר ראשון

מדעי המוח

התוכנית לתואר ראשון במדעי המוח מקנה לסטודנטים ידע רב-תחומי במדעי החיים, מדעי ההתנהגות, שפה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה ופילוסופיה, לצד קורסים ייעודיים ומעמיקים במדעי המוח. התוכנית כוללת לימודים בהתמחות בתחום הפסיכולוגיה ובהתמחות במדעי החיים.

הסטודנטים שלנו