Skip to main content
לימודי פרשנות ותרבות
תואר שני
היחידה ללימודים בין תחומיים | פרשנות ותרבות

לימודי פרשנות ותרבות

התוכנית לתואר שני בלימודי פרשנות ותרבות מציעה מגוון של נקודות מבט תיאורטיות לניתוח ופרשנות, ומקנה לסטודנטים ידע בתחומים רבים, מהרמנויטיקה ועד תיאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה ובפסיכואנליזה. תוכנית הלימודים מעודדת את הסטודנטים לחקור ולהתבונן בכל תופעה חברתית מבחינה ביקורתית, ובכך מעשירה את תפיסת עולמם.

הסטודנטים שלנו