Skip to main content
ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
תואר שני
היחידה ללימודים בין תחומיים | ניהול ויישוב סכסוכים

ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

התוכנית לתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן היא תוכנית בין-תחומית העוסקת בכל הקשור בסכסוכים, התפתחותם והדרכים ליישובם, תוך שילוב סדנאות פרקטיות עם לימודים תאורטיים בנושאי מדעי החברה, מדעי הרוח, משפטים ולימודי תרבות.

הסטודנטים שלנו