Skip to main content
עציץ
תואר שני
היחידה ללימודים בין תחומיים | ניהול ויישוב סכסוכים

ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

התוכנית לתואר שני ושלישי בלימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן היא תוכנית בין-תחומית, העוסקת בכל הקשור לסכסוכים מסוגים שונים, התפתחותם והדרכים לניהולם וליישובם. הלימודים מתאפיינים בשילוב של תיאוריה ופרקטיקה. הסטודנטים מתנסים בסדנאות מעשיות המקנות כלים לטיפול בסכסוכים ברמות חברתיות שונות

הסטודנטים שלנו