Skip to main content
הנדסת חשמל ומוזיקה (חוג במקביל לתואר)
תואר ראשון
הפקולטה להנדסה | הנדסה
הפקולטה למדעי הרוח | מוזיקה

הנדסת חשמל (חד-חוגי) משולב עם מוזיקה (חוג לאחר התואר)

כלים טכנולוגיים מהווים חלק בלתי נפרד מתהליכי היצירה, הביצוע וההפקה המוסיקליים. התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה בשני התחומים. התוכנית לתואר ראשון בהנדסת חשמל עם מוזיקה היא תוכנית חד-חוגית, המשלבת לימודים בתחום הנדסת החשמל עם לימודי מוזיקה. הנדסת חשמל היא תחום הנדסי העוסק במניפולציה של גלים אלקטרומגנטיים. לימודי התואר בתוכנית זו יתמקדו במסלול לעיבוד אותות, ובמקביל בתחום העיבוד המוזיקלי.

הסטודנטים שלנו