Skip to main content
דו-חוגי מובנה בחינוך מיוחד ותקשורת
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | פסיכולוגיה
הפקולטה לחינוך | חינוך

חינוך מיוחד עם פסיכולוגיה - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בחינוך מיוחד עם פסיכולוגיה משלבת בין שני התחומים: לימודי חינוך מיוחד משלבים לימודים אקדמיים לצד הכשרה לקראת תעודת הוראה בחינוך מיוחד, המאפשרים עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים; ולימודי פסיכולוגיה מקנים לסטודנטים רקע תיאורטי עיוני במגוון נושאים בתחום הפסיכולוגיה.

הסטודנטים שלנו