Skip to main content
תעודת הוראה במתמטיקה
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה במתמטיקה

התוכנית לתעודת הוראה במתמטיקה הינה תכנית עשירה ומגוונת הנלמדת ביחס אישי לכל סטודנט. התוכנית כוללת פיתוח חשיבה מתמטית ויצירתיות על ידי שימוש במשחקים, סימולציות, חקר מקרים, ניתוח שיעורים מצולמים וכלי תקשוב שונים, לצד היכרות עומק עם תכניות הלימודים ונושאים שונים נבחרים. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו