Skip to main content
תעודת הוראה בכימיה
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה בכימיה

מקצוע הכימיה פותח דלתות לתחומים רבים הנושקים למקצוע, כמו הנדסת חומרים, ביוטכנולוגיה, רפואה, רוקחות וחקר המוח, ונוגע כמעט בכל תחום בחיינו. התוכנית לתעודת הוראה בכימיה מציבה כמטרה להכשיר את המורים הטובים ביותר להוראת כימיה בחטיבה העליונה בבתי ספר תיכוניים בארץ. לשם כך מושם דגש מצד אחד על רמה אקדמית גבוהה בתחומי התוכן; ומהצד השני על שיטות הוראה מגוונות, מעניינות, יצירתיות וחדשניות, בשילוב טכנולוגיה, מעבדות חקר, הפעלת מיומנויות חקר ואסטרטגיות חשיבה כדי שכמורים, יצליחו הסטודנטים למשוך תלמידים רבים ככל האפשר למקצוע מרתק זה. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו