Skip to main content
תעודת הוראה בספרות
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה בספרות

הספרות היא אחד מתחומי האמנות העתיקים ביותר והיא דיסציפלינה שבאמצעותה ניתן להיחשף לרעיונות, לרגשות ולשדרים מעולמות שונים ומגוונים, המעוררים לחשוב, לתהות, להתלבט, להתפעם ולהתרגש. לימודי הספרות למיניהם מתייחסים למכלול המרכיבים האנושיים ובוחנים אותם בזמנים ובמקומות, במצבים ובניסיונות. הספרות 'בונה' כל מיני מציאויות ומתמודדת עם סימני שאלה ודילמות במעגלים שונים - אישי, משפחתי, חברתי, לאומי ואוניברסלי. היא חושפת קשרי גומלין מפתיעים בין עולמות הרוח והאמנויות: בין הציור והמוסיקה ליצירה הכתובה. לימודי תעודת הוראה בספרות מאפשרים לקחת את העולם העשיר הזה ולהפוך אותו למקצוע: הוראת ספרות כמקצוע המשלב צמיחה כלפי פנים - האזנה לנפש והעשרה תרבותית, לצד שליחות כלפי חוץ - חינוך בני נוער לערכים מוסריים וחברתיים והשפעה על בניית נורמות מתוקנות בבתי הספר שלנו.

הסטודנטים שלנו