Skip to main content
תעודת הוראה בהיסטוריה
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה בהיסטוריה

"כשהוראת העבר פוגשת את המחר": משחר ימיה עסקה האנושות בסוגיית העבר, ומקום של כבוד הוקדש על פי רוב להקניית הידע והסיפורים שנצברו לדורות הבאים. התוכנית בתעודת הוראה בהיסטוריה משלבת הוראת ההיסטוריה בין היכולת לספר סיפור (storytelling) קוהרנטי ומעניין אודות אירועים ותהליכים שהתרחשו בתקופות שונות, לבין תהליך הקניית מיומנויות חשיבה ביקורתית ואנליטית. מורים ומורות להיסטוריה נדרשים לרכוש ולשכלל שני עוגנים מרכזיים: ידע היסטורי נרחב לצד הבנה מעמיקה של מבנה תחום הדעת (אפיסטמולוגיה). המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו