Skip to main content
23.08.2021 | טו אלול התשפא

הצטרפו לסדנאות ההידברות

סדנאות ההידברות של אוניברסיטת בר-אילן מפגישות בין דתיים לחילונים ובין ערבים ליהודים, במטרה להנהיג שיח ציבורי סובלני ומכיל בחברה הישראלית.

תמונה
הידברות

המשתתפים יקבלו פטור מקורס בלימודי יסוד ביהדות או מקורס כללי.

משתתפי תוכניות ההידברות הם סטודנטים מכל גווני הקשת החברתית בישראל. במפגשים מתקיים דיאלוג מעמיק ומפרה בעזרת מנחים מנוסים הבאים מדיסציפלינות ידע ומחקר מגוונת. מתוך השיח הבונה בסדנאות, מתעצבת ומעמיקה גם זהותם האישית והחברתית של משתתפי התכנית, ומתפתחת מודעות לנושאים הקשורים לגורל הקיום במדינת ישראל.

 ההרשמה לסדנאות הידברות המשלבות לימוד ושיח בין סטודנטים – דתיים וחילוניים, הידברות מוזיקלית, והידברות בין יהודים וערבים - בסמסטר א' תשפ"ב, נמצאת בעיצומה בימים אלה. פרטים בטלפון: 03-5318978,  לפרטים נוספים ולהרשמה