Skip to main content
21.09.2022 | כה אלול התשפב

הצטרפו לסדנאות ההידברות

סדנאות ההידברות של אוניברסיטת בר-אילן מפגישות בין דתיים לחילונים ובין ערבים ליהודים, במטרה להנהיג שיח ציבורי סובלני ומכיל בחברה הישראלית.

תמונה
הידברות

סטודנטים וסטודנטיות  מכל התארים מוזמנים להירשם לקורס "הידברות מוזיקלית בין ערבים ליהודים" (4724301).

קורס כללי המקנה 2 נ"ז ומתקיים בסמסטר א', בימי חמישי בשעות 16:00 -20:00.
 

משתתפי תוכניות ההידברות הם סטודנטים מכל גווני הקשת החברתית בישראל. במפגשים מתקיים דיאלוג מעמיק ומפרה בעזרת מנחים מנוסים הבאים מדיסציפלינות ידע ומחקר מגוונת. מתוך השיח הבונה בסדנאות, מתעצבת ומעמיקה גם זהותם האישית והחברתית של משתתפי התוכנית, ומתפתחת מודעות לנושאים הקשורים לגורל הקיום במדינת ישראל.

אין צורך בידע מוזיקלי קודם. להרשמה יש לשלוח מייל למרצים:[email protected]   [email protected]